Słownik PROMIENIE β co to znaczy.
Słownik PROMIENIE β. Co znaczy czasie reakcji jądrowych i termojądrowych, stanowiące strumień ↑.

Czy przydatne?

Definicja PROMIENIE β

Co to znaczy promienie β: ↑ promieniowanie korpuskularne powstające między innymi w czasie reakcji jądrowych i termojądrowych, stanowiące strumień ↑ cząstek β

Definicja PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE:
Co to jest energia przenoszona dzięki pola elektromagnetycznego (na przykład promieniowanie radiowe, ultrafioletowe, widzialne, podczerwone, gamma). Zobacz podczerwień, światło widzialne, ultrafiolet promienie β.
Definicja PROSTAGLANDYNY:
Co to jest pochodnych hipotetycznego kwasu prostanowego. Różnią się stopniem uwodornienia (2 albo 3 wiązania podwójne) i obecnością grup hydroksylowych i karbonylowych w pierścieniu cyklopentanowym, albo promienie β.
Definicja POLIAKRYLONITRYL:
Co to jest n, polimer ↑ akrylonitrylu o bardzo dobrych właściwościach włóknotwórczych; włókno ma sporą wytrzymałość mechaniczną i termiczną i odporność chem. (kwasy, zasady). P. jest włóknem wełnopodobnym promienie β.
Definicja POLIURETANY, PUR:
Co to jest NH-CO-]n, ekipa tworzyw sztucznych charakteryzujących się obecnością ekipy uretanowej (-O-CO-NH-), pozyskiwanych poprzez poliaddycję dioli (alkoholi dihydroksylowych) (HO-R1-OH) i diizocyjanianów promienie β.

Czym jest PROMIENIE β znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: