Słownik PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE co to znaczy.
Słownik PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE. Co znaczy obejmujące między innymi ↑ promienie γ i ↑ promienie.

Czy przydatne?

Definicja PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE

Co to znaczy promieniowanie jonizujące: wysokoenergetyczne promieniowanie elektromagnetyczne, obejmujące między innymi ↑ promienie γ i ↑ promienie Roentgena albo korpuskularne - na przykład ↑ promienie β

Definicja PIEC MARTENOWSKI:
Co to jest hutniczego płomiennego, ogrzewanego gazem, do wytapiania stali sposobem Siemensa-Martina, z surówki i złomu żelaznego. Zbudowany z cegły ogniotrwałej, temp. robocza mieści się w przedziale promieniowanie jonizujące.
Definicja POTENCJAŁ TERMODYNAMICZNY:
Co to jest charakteryzująca układ chem., wyrażana poprzez sumę iloczynów potencjałów chem. poszczególnych składników poprzez ilości moli tych składników: G = nAμ A + nBμ B +... + nNμN Podobnie, jak p.t. G promieniowanie jonizujące.
Definicja PK:
Co to jest ujemna wartość logarytmu dziesiętnego z wartości liczbowej stałej równowagi chemicznej K; pK = -logK promieniowanie jonizujące.
Definicja POZYTON:
Co to jest antyelektron, elektron nieujemny, e+ - ↑ antycząstka; cząstka elementarna o masie ↑ elektronu, ale o dodatnim ładunku elementarnym. Zderzenie elektronu i pozytonu prowadzi do ich ↑ anihilacji promieniowanie jonizujące.

Czym jest PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: