Słownik PROMIENIOWANIE TŁA co to znaczy.
Słownik PROMIENIOWANIE TŁA. Co znaczy promienie γ) i ↑ promieniowanie korpuskularne pochodzące z.

Czy przydatne?

Definicja PROMIENIOWANIE TŁA

Co to znaczy promieniowanie tła: wysokoenergetyczne promieniowanie elektromagnetyczne (gł. ↑ promienie γ) i ↑ promieniowanie korpuskularne pochodzące z naturalnych źródeł, oddziałujące na organizmy żywe poprzez cały czas, jednak zazwyczaj bez negatywnych skutków (por. hipoteza liniowa). Do źródeł p.t. należą: ↑ promieniowanie kosmiczne, ziemskie promieniowanie γ (powiązane z występowaniem w skorupie ziemskiej i glebie naturalnych izotopów promieniotwórczych), promieniowanie γ w budynkach (wywołane użyciem nieodpowiednich materiałów budowlanych, na przykład granitów, dodawaniem do tych materiałów popiołów i żużlu z pieców hutniczych, które zawierają zagęszczone ilości radioaktywnego węgla), ↑ radon w powietrzu (emitowany z nie wszystkich rodzajów wód, na przykład mineralnych), radon w budynkach (wydzielany z gleby i gromadzący się w niewietrzonych pomieszczeniach - dlatego mieszkania bez względu należy wietrzyć), ↑ radionuklidy zawarte w organizmie człowieka (40K, 226Ra, 218Po)

Definicja PROMET:
Co to jest Promethium), pierwiastek chem., metal, Z = 61, m.at. 144,913u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1946 r. poprzez J.A. Marinsky´ego, C.D. Coryella i L.E. Glendaina. W przyrodzie występuje w ilościach promieniowanie tła.
Definicja PASTELE:
Co to jest ↑ farby promieniowanie tła.
Definicja POTENCJAŁ PÓŁOGNIWA:
Co to jest elektromotoryczna ogniwa zbudowanego z dwóch półogniw: prawego i lewego. Mierzymy potencjał prawego półogniwa, a półogniwem lewym jest standardowe półogniwo wodorowe (↑ standardowa elektroda wodorowa promieniowanie tła.
Definicja PRZEGRUPOWANIE WEWNĄTRZCZĄSTECZKOWE:
Co to jest ↑ izomeryzacja promieniowanie tła.

Czym jest PROMIENIOWANIE TŁA znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: