Słownik PROMIENIOWANIE TŁA co to znaczy.
Słownik PROMIENIOWANIE TŁA. Co znaczy promienie γ) i ↑ promieniowanie korpuskularne pochodzące z.

Czy przydatne?

Definicja PROMIENIOWANIE TŁA

Co to znaczy promieniowanie tła: wysokoenergetyczne promieniowanie elektromagnetyczne (gł. ↑ promienie γ) i ↑ promieniowanie korpuskularne pochodzące z naturalnych źródeł, oddziałujące na organizmy żywe poprzez cały czas, jednak zazwyczaj bez negatywnych skutków (por. hipoteza liniowa). Do źródeł p.t. należą: ↑ promieniowanie kosmiczne, ziemskie promieniowanie γ (powiązane z występowaniem w skorupie ziemskiej i glebie naturalnych izotopów promieniotwórczych), promieniowanie γ w budynkach (wywołane użyciem nieodpowiednich materiałów budowlanych, na przykład granitów, dodawaniem do tych materiałów popiołów i żużlu z pieców hutniczych, które zawierają zagęszczone ilości radioaktywnego węgla), ↑ radon w powietrzu (emitowany z nie wszystkich rodzajów wód, na przykład mineralnych), radon w budynkach (wydzielany z gleby i gromadzący się w niewietrzonych pomieszczeniach - dlatego mieszkania bez względu należy wietrzyć), ↑ radionuklidy zawarte w organizmie człowieka (40K, 226Ra, 218Po)

Definicja POWIERZCHNIE GRANICZNE ORBITALI ATOMOWYCH:
Co to jest obejmujące taki region przestrzeni, poza którą funkcja falowa jest praktycznie równa zero. O rozmiarach i kształcie obszaru obejmowanego (↑ region orbitalny) poprzez powierzchnie graniczne informują promieniowanie tła.
Definicja PROMIENIE γ:
Co to jest elektromagnetyczne o długości poniżej 10-12 m, zwane także promieniowaniem jonizującym (gdyż skutkuje jonizację substancji, poprzez które przechodzi) albo promieniowaniem przenikliwym (gdyż jego promieniowanie tła.
Definicja PCR:
Co to jest ↑reakcja łańcuchowa polimerazy promieniowanie tła.
Definicja PROSTAGLANDYNY:
Co to jest pochodnych hipotetycznego kwasu prostanowego. Różnią się stopniem uwodornienia (2 albo 3 wiązania podwójne) i obecnością grup hydroksylowych i karbonylowych w pierścieniu cyklopentanowym, albo promieniowanie tła.

Czym jest PROMIENIOWANIE TŁA znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: