Słownik PROMIENIOWANIE TŁA co to znaczy.
Słownik PROMIENIOWANIE TŁA. Co znaczy promienie γ) i ↑ promieniowanie korpuskularne pochodzące z.

Czy przydatne?

Definicja PROMIENIOWANIE TŁA

Co to znaczy promieniowanie tła: wysokoenergetyczne promieniowanie elektromagnetyczne (gł. ↑ promienie γ) i ↑ promieniowanie korpuskularne pochodzące z naturalnych źródeł, oddziałujące na organizmy żywe poprzez cały czas, jednak zazwyczaj bez negatywnych skutków (por. hipoteza liniowa). Do źródeł p.t. należą: ↑ promieniowanie kosmiczne, ziemskie promieniowanie γ (powiązane z występowaniem w skorupie ziemskiej i glebie naturalnych izotopów promieniotwórczych), promieniowanie γ w budynkach (wywołane użyciem nieodpowiednich materiałów budowlanych, na przykład granitów, dodawaniem do tych materiałów popiołów i żużlu z pieców hutniczych, które zawierają zagęszczone ilości radioaktywnego węgla), ↑ radon w powietrzu (emitowany z nie wszystkich rodzajów wód, na przykład mineralnych), radon w budynkach (wydzielany z gleby i gromadzący się w niewietrzonych pomieszczeniach - dlatego mieszkania bez względu należy wietrzyć), ↑ radionuklidy zawarte w organizmie człowieka (40K, 226Ra, 218Po)

Definicja PARY ELEKTRONOWE WOLNE:
Co to jest pary elektronów walencyjnych o przeciwnie ukierunkowanych spinach, nie biorą udziału w tworzeniu wiązania chem., na przykład dwie pary elektronów walencyjnych atomu tlenu w cząsteczce wody promieniowanie tła.
Definicja PROCES IZOTERMICZNY:
Co to jest ↑ przemiana izotermiczna promieniowanie tła.
Definicja PRAWO BOUGERA-LAMBERTA:
Co to jest monochromatyczne ulega pochłanianiu w trakcie przechodzenia poprzez jednorodny ośrodek materialny, nie mniej jednak ↑ absorbancja A jest proporcjonalna do grubości warstwy b, A = ab, gdzie a jest promieniowanie tła.
Definicja PASTELE:
Co to jest ↑ farby promieniowanie tła.

Czym jest PROMIENIOWANIE TŁA znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: