Słownik PROT co to znaczy.
Słownik PROT. Co znaczy izotop wodoru zawierający w jądrze jeden proton; m.at. = 1,007825u.

Czy przydatne?

Definicja PROT

Co to znaczy prot: wodór lekki - znak 1H albo H, (z łaciny Hydrogenium), izotop wodoru zawierający w jądrze jeden proton; m.at. = 1,007825u. Zawartość wodoru (protu) w naturalnym wodorze wynosi 99,984%. W najwyższym stopniu rozpowszechniony ↑ nuklid we Wszechświecie, powstały - wspólnie z pewną ilością helu i znikomą ilością litu - w następstwie ↑ Wielkiego Wybuchu. Stanowi pkt. wyjścia dla termojądrowej syntezy pozostałych pierwiastków, odbywającej się między innymi we wnętrzu gwiazd (↑ ciąg kluczowy) i w trakcie wybuchów supernowych (↑ cykl gwiazdowy). Konfiguracja elektronów walencyjnych 1s1; występuje w cząsteczkach dwuatomowych, które mogą istnieć w dwóch odmianach izomerycznych: orto i para. Izomer orto charakteryzuje się zgodnymi (równoległymi) spinami jądrowymi, izomer para spinami (przeciwnymi) antyrównoległymi (zobacz rysunek poniżej). W temp. pokojowej obecne jest 74,9% izomeru orto i 25,1% izomeru para. W temp. -273,16°C (0K) zawartości wynoszą adekwatnie: 0% izomeru orto i 100% izomeru para. P. ma prawie identyczne właściwości chem. co pozostałe izotopy ↑ wodoru; t.t. i t.w. izomeru para są niższe od odpowiednich temp. izomeru orto o około 0,1°C; dla mieszaniny równowagowej: t.t. -259,24°C, t.w. -252,78°C, gęstość 0,08233g·dm-3 (gaz). W 2000 r. otrzymano nadciekły para-prot; temp. przejścia w stan nadciekły wynosi 0,15K (zobacz hel II)

Definicja POLOPIRYNA:
Co to jest handlowa nazwa ↑ kwasu acetylosalicylowego prot.
Definicja PROTEOLIZA:
Co to jest wpływem odpowiednich ↑enzymów. Enzymy proteolityczne, zwane także trawiennymi, podzielone są na dwie ekipy; pierwsza działa na końcówki cząsteczek białka, a druga - wewnątrz łańcucha. Należy do nich prot.
Definicja PODSTAWNIKI:
Co to jest w chemii org.; określone ekipy atomów połączone z łańcuchem albo pierścieniem związku org., na przykład -OH, -CH3, -Cl i tym podobne (por. ekipy funkcyjne) decydujące o właściwościach danego związku prot.
Definicja POTENCJAŁ STANDARDOWY ELEKTRODY:
Co to jest εo półogniwa (elektrody metalicznej) mierzona w roztworach jednomolowych (a ściślej, w roztworach o ↑ aktywności równej 1) względem standardowej elektrody wodorowej, której potencjał przyjęto za prot.

Czym jest PROT znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: