Słownik PROT co to znaczy.
Słownik PROT. Co znaczy izotop wodoru zawierający w jądrze jeden proton; m.at. = 1,007825u.

Czy przydatne?

Definicja PROT

Co to znaczy prot: wodór lekki - znak 1H albo H, (z łaciny Hydrogenium), izotop wodoru zawierający w jądrze jeden proton; m.at. = 1,007825u. Zawartość wodoru (protu) w naturalnym wodorze wynosi 99,984%. W najwyższym stopniu rozpowszechniony ↑ nuklid we Wszechświecie, powstały - wspólnie z pewną ilością helu i znikomą ilością litu - w następstwie ↑ Wielkiego Wybuchu. Stanowi pkt. wyjścia dla termojądrowej syntezy pozostałych pierwiastków, odbywającej się między innymi we wnętrzu gwiazd (↑ ciąg kluczowy) i w trakcie wybuchów supernowych (↑ cykl gwiazdowy). Konfiguracja elektronów walencyjnych 1s1; występuje w cząsteczkach dwuatomowych, które mogą istnieć w dwóch odmianach izomerycznych: orto i para. Izomer orto charakteryzuje się zgodnymi (równoległymi) spinami jądrowymi, izomer para spinami (przeciwnymi) antyrównoległymi (zobacz rysunek poniżej). W temp. pokojowej obecne jest 74,9% izomeru orto i 25,1% izomeru para. W temp. -273,16°C (0K) zawartości wynoszą adekwatnie: 0% izomeru orto i 100% izomeru para. P. ma prawie identyczne właściwości chem. co pozostałe izotopy ↑ wodoru; t.t. i t.w. izomeru para są niższe od odpowiednich temp. izomeru orto o około 0,1°C; dla mieszaniny równowagowej: t.t. -259,24°C, t.w. -252,78°C, gęstość 0,08233g·dm-3 (gaz). W 2000 r. otrzymano nadciekły para-prot; temp. przejścia w stan nadciekły wynosi 0,15K (zobacz hel II)

Definicja PROMET:
Co to jest Promethium), pierwiastek chem., metal, Z = 61, m.at. 144,913u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1946 r. poprzez J.A. Marinsky´ego, C.D. Coryella i L.E. Glendaina. W przyrodzie występuje w ilościach prot.
Definicja PRAWA GAZU DOSKONAŁEGO:
Co to jest opisujących zachowanie się gazu doskonałego; do p.g.d. należą: ↑ fundamentalny wzór teorii kinetycznej gazów, ↑ równanie Clapeyrona i wynikające z niego: ↑ prawo Boyle´a-Mariette´a, ↑ prawo Gay prot.
Definicja Pu:
Co to jest znak plutonu prot.
Definicja PKb:
Co to jest ujemna wartość logarytmu dziesiętnego z wartości liczbowej stałej dysocjacji zasady w roztworze Kb; pKb = -logKb prot.

Czym jest PROT znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: