Słownik PROTAKTYN co to znaczy.
Słownik PROTAKTYN. Co znaczy Z = 91, m.at. 231,036u, ekipa ↑ aktynowców. Odkryty w 1913 r. poprzez.

Czy przydatne?

Definicja PROTAKTYN

Co to znaczy protaktyn: znak Pa, (z łaciny Protactinium), pierwiastek chem., metal, Z = 91, m.at. 231,036u, ekipa ↑ aktynowców. Odkryty w 1913 r. poprzez K. Fajansa i O.H. Göhringa (izotop 234Pa), a w 1918 r. poprzez F. Soddy´ego i J.A. Cranstona i niezależnie poprzez O. Hahna i L. Meitner (izotop 231Pa). W przyrodzie występuje w minerałach ↑ uranu; zawartość w skorupie ziemskiej: 10-10% mas. Pierwiastek promieniotwórczy; najdłużej żyjący izotop 231Pa (τ1/2 = 32500 lat). P. jest srebrzystobiały, silnie błyszczący; t.t. 1560°C, t.w. 4030°C, gęstość 15,4g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów p. 5f26d17s2; w związkach występuje na III, IV i V (najtrwalszy) stopniu utlenienia (w roztworach wodnych tworzy jony: Pr3+ - ciemnoniebieski, Pr4+ - żółtozielony, PrO2+ - bezb.). P. na powietrzu matowieje, spalany w tlenie daje tlenek Pa2O5; znany jest także tlenek PaO2; w podwyższonej temp. reaguje z fluorowcami, siarką, węglem, azotem i wodorem. Reaguje z wodą i kwasami (= -1,49V); w uwarunkowaniach normalnych nie reaguje z zasadami. Tlenek Pa2O5 i wodorotlenek PaO2(OH) mają właściwości amfoteryczne z przewagą zasadowych. P. otrzymuje się poprzez redukcję PaF4 barem

Definicja PROSTAGLANDYNY:
Co to jest pochodnych hipotetycznego kwasu prostanowego. Różnią się stopniem uwodornienia (2 albo 3 wiązania podwójne) i obecnością grup hydroksylowych i karbonylowych w pierścieniu cyklopentanowym, albo protaktyn.
Definicja PARA WODNA:
Co to jest gazowym, substancja bezwonna i bezb. (przezroczysta) w przeciwieństwie od ↑ mgły; białe obłoki unoszące się nad gotowaną wodą, popularnie nazywane parą, składają się w rzeczywistości z zawiesiny protaktyn.
Definicja Po:
Co to jest znak ↑ polonu protaktyn.
Definicja PROMIENIOWANIE RELIKTOWE:
Co to jest szczątkowe, promieniowanie cieplne Wszechświata w dziedzinie mikrofal, przewidziane między innymi poprzez Gamowa, odkryte przypadkowo poprzez Penziasa i Wilsona (1965). P.r. odpowiada temp. 2,7K protaktyn.

Czym jest PROTAKTYN znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: