Słownik PROWITAMINY co to znaczy.
Słownik PROWITAMINY. Co znaczy odpowiednich ↑ witamin. ↑ Wit. A powstaje w wątrobie z karotenów.

Czy przydatne?

Definicja PROWITAMINY

Co to znaczy prowitaminy: naturalne związki org. przekształcające się w organizmie do odpowiednich ↑ witamin. ↑ Wit. A powstaje w wątrobie z karotenów (dobowe zapotrzebowanie wynosi 5·10-3÷10-2g; ↑ karoteny), a ↑ wit. D powstaje w trakcie działania promieniowania ultrafioletowego na ↑ cholesterol i ↑ ergosterol

Definicja PALNIK GAZOWY:
Co to jest wykorzystywane do spalania gazu (zazwyczaj ↑ metanu, ↑ gazu ziemnego, mieszanki propan-butan, dawniej również gazu koksowniczego) w celu uzyskania ciepła. W laboratorium wykorzystuje się różne typy prowitaminy.
Definicja PRAWO STAŁOŚCI SKŁADU:
Co to jest stałych sformułowane w 1799 r. poprzez J.L. Prousta, a doświadczalnie potwierdzone w 1865 r. poprzez J.S. Stasa. Jedno z fundamentalnych praw chemii (stechiometrii): relacja masowy (wagowy prowitaminy.
Definicja PATYNA:
Co to jest pokrywająca elementy wykonane z miedzi (na przykład dachy, posągi z brązu), składająca się z mieszaniny węglanu diwodorotlenku dimiedzi(II) Cu2(OH)2CO3 i siarczanu(VI) diwodorotlenku dimiedzi(II) Cu2 prowitaminy.
Definicja PRZYŁĄCZENIE:
Co to jest ↑ reakcja addycji prowitaminy.

Czym jest PROWITAMINY znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: