Słownik PRZEMIANA MATERII co to znaczy.
Słownik PRZEMIANA MATERII. Co znaczy organizmu, zachodzą w organizmie żywym z udziałem substancji.

Czy przydatne?

Definicja PRZEMIANA MATERII

Co to znaczy przemiana materii: metabolizm - ogół reakcji chem., umożliwiają funkcjonowanie organizmu, zachodzą w organizmie żywym z udziałem substancji pobieranych w pokarmach i produktów przekształceń tych pokarmów (trawienia). Polimeryczne związki org. (↑ białka i ↑ cukry) są, z udziałem ↑ enzymów, rozkładane na prostsze składowe, ostatecznie - na ↑ aminokwasy, wykorzystywane jako budulec komórkowy i używane do syntezy nowych białek i ↑ monosacharydy, stanowiące substancje paliwowe - dostarczona do komórek glukoza jest utleniana do CO2 i wody z wydzieleniem energii. W organizmach samożywnych przemiana materii obejmuje również ↑ fotosyntezę

Definicja POLIIZOPREN:
Co to jest ↑ kauczuk przemiana materii.
Definicja PONADTLENKI:
Co to jest zawierające ↑ anionorodnik ponadtlenkowy , charakterystyczne dla w najwyższym stopniu reaktywnych metali z gatunku litowców (↑ potasu, ↑ rubidu i ↑ cezu; ↑ litowce), pozyskiwane w rezultacie spalania przemiana materii.
Definicja PRAWO ZACHOWANIA MASY:
Co to jest zamkniętym suma mas produktów reakcji chem. jest równa sumie mas substratów tej reakcji. P.z.m. zostało sformułowane pod koniec XVIII wieku dzięki pracom J.B. van Helmonta, M. Łomonosowa i (w przemiana materii.
Definicja POWINOWACTWO ELEKTRONOWE:
Co to jest umiejętność do przyłączania elektronu poprzez atom danego pierwiastka, mierzona energią takiego procesu przebiegającego w stanie gazowym przemiana materii.

Czym jest PRZEMIANA MATERII znaczenie w Definicje chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: