RAD co to znaczy
Słownik RAD. Co znaczy m.at. 226,0254u, ekipa ↑ berylowców. Odkryty w 1898 r. poprzez M. Skłodowską.

Czy przydatne?

Definicja RAD

Co to znaczy rad: znak Ra (z łaciny Radium), pierwiastek chem., metal, Z = 88, m.at. 226,0254u, ekipa ↑ berylowców. Odkryty w 1898 r. poprzez M. Skłodowską-Curie i P. Curie, czysty metal otrzymali M. Skłodowska-Curie i A.-L. Debierne w 1910 r. Pierwiastek promieniotwórczy; najdłużej żyjący izotop radu 226Ra (τ1/2 = 1620 lat); izotop 226Ra (człon ↑ szeregu uranowo-radowego) przekształca się w izotop ↑ radonu 222Rn . W przyrodzie występuje w minerałach uranu (około 0,14 grama radu w 1 tonie rudy uranowej; ↑ uran) i w wodzie morskiej; zawartość r. w skorupie ziemskiej: 6,6·10-11% mas. R. jest biały i błyszczący, t.t. 700°C, t.w. 1140°C, gęstość 5,5g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów r. 7s2, w związkach występuje na II stopniu utlenienia (jon Ra2+ jest bezb.). Barwa związków pochodzi od anionu albo jest rezultatem zaburzenia struktury krystalicznej poprzez zachodzące przemiany promieniotwórcze (na przykład żółknące halogenki albo brązowiejące, w konsekwencji tworzenia się wolnego jodu, jodan(V)). Przemiany te przyczyniają się również do tego, iż związki radu są cieplejsze od otoczenia o 1,5°C (1 gram radu wydziela 33J/h). Wszystkie związki, mające kontakt z powietrzem, świecą bladoniebieskozielonym światłem, wyjątek stanowi świecący na czerwono siarczan(VI); pary r. barwią płomień na karminowo. Rad jest pierwiastkiem bardzo reaktywnym; pokrywa się na powietrzu ciemnym nalotem tlenku RaO i azotku Ra3N2. Gwałtownie rozkłada wodę; roztwarza się w kwasach z wydzieleniem wodoru . Metal, tlenek i wodorotlenek mają właściwości zasadowe. Aktualnie użytkowany jako źródło neutronów (mieszanina Ra-Be), źródło promieniowania γ, w defektoskopii i w radioterapii jako źródło radonu w leczeniu raka płuc (w równowadze z 1 gramem radu znajduje się około 0,6 cm3 radonu). Dawniej użytkowany był do produkcji farb świecących. R. otrzymuje się poprzez elektrolizę RaCl2, poprzez redukcję tlenku radu glinem metalicznym albo rozkład termiczny azotku. silnie toksyczny. Podobnie jak wapń gromadzi się w kościach, a niszcząc szpik kostny wywołuje białaczkę i raka kości. Śladowe ilości tego pierwiastka w glebie wpływają korzystnie na postęp roślin

Czym jest RAD znaczenie w Definicje chemia R .