Słownik RADON co to znaczy.
Słownik RADON. Co znaczy 86, m.at. 222,018u, ekipa ↑ helowców. Odkryty w 1900 r. poprzez F.E. Dorna.

Czy przydatne?

Definicja RADON

Co to znaczy radon: znak Rn, (z łaciny Radon), pierwiastek chem., niemetal, Z = 86, m.at. 222,018u, ekipa ↑ helowców. Odkryty w 1900 r. poprzez F.E. Dorna i niezależnie w 1902 r. poprzez E. Rutherforda. W przyrodzie występuje w formie wolnej w minerałach uranu i toru (człon naturalnych szeregów promieniotwórczych, takich jak: ↑ szereg torowy - izotop 220Rn, ↑ szereg uranowo-radowy - 222Rn i ↑ szereg uranowo-aktynowy - 219Rn; ↑ uran, ↑ tor) i jako śladowy składnik wód mineralnych i atmosfery ziemskiej (zawartość w atmosferze: 4,5·10-17% mas., 6·10-18% obj.). Pierwiastek promieniotwórczy; najdłużej żyjący izotop 222Rn (τ1/2 = 3,82 dnia). R. jest bezb. gazem, bez smaku i zapachu, rozp. w wodzie; występuje w formie atomowej; t.t. -111,8°C, t.w. -108,1°C, gęstość 5,9g·dm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów r. 6p26p6. Praktycznie bierny chem., tworzy związki chem. na II stopniu utlenienia. Reaguje z fluorem dając RnFn (n = 1÷2), tworzy także związki [RnF]+[SbF6]- i [Rn2F3]+[SbF6]- i ↑ klatraty pomiędzy innymi z ↑ wodą). Użytkowany w medycynie (kąpiele lecznicze) W trakcie wyładowań elektrycznych czysty rozrzedzony daje białe światło; zestalony świeci światłem brylantowoniebieskim. Toksyczny z racji na mocną radioaktywność. Użytkowany w sejsmografach

Definicja RUTYL:
Co to jest minerał, TiO2, krystalizuje w układzie tetragonalnym, barwy brunatnoczerwonej, ruda tytanu radon.
Definicja REAKCJA SUBSTYTUCJI ELEKTROFILOWEJ W UKŁ. AROMATYCZNYM:
Co to jest podstawienia atomu wodoru w pierścieniu cząsteczki związku aromatycznego poprzez cząstkę ↑ elektrofila na przykład Cl+, Br+, NO2+, R+ w celu otrzymania odpowiedniej pochodnej. Reakcja biegnie poprzez radon.
Definicja REGUŁA FAJANSA I SODDY´EGO:
Co to jest ↑ prawo przesunięć radon.
Definicja REAKCJE WIELOETAPOWE:
Co to jest reakcje wieloetapowe, gdzie na przykład z substratu A powstają jednocześnie produkty B i C, ze stałymi szybkości kB i kC radon.

Czym jest RADON znaczenie w Definicje chemia R .

  • Dodano:
  • Autor: