Słownik REAKCJA CHEMICZNA co to znaczy.
Słownik REAKCJA CHEMICZNA. Co znaczy zwanych w r.ch. ↑ substratami) w inne substancje chem. o.

Czy przydatne?

Definicja REAKCJA CHEMICZNA

Co to znaczy reakcja chemiczna: przemiana substancji chem. (związków albo pierwiastków, zwanych w r.ch. ↑ substratami) w inne substancje chem. o odmiennych właściwościach fizykochem. (↑ produkty). Zmiany właściwości fiz. dotyczą stanu skupienia, topnienia, parowania, krzepnięcia, świecenia, zjawisk akustycznych (trzask, wybuch), zmian temp. albo obj. R.ch. zachodzą w naszym otoczeniu poprzez cały czas - w atmosferze, glebie, skorupie ziemskiej, oceanach i w organizmach żywych; wykorzystujemy je także w życiu codziennym, w trakcie praktycznie każdej czynności (pranie, gotowanie i tym podobne). R.ch. można klasyfikować na różne metody, w zależności od typu przemiany, substancji i cząstek, jakie biorą w nich udział, efektów energetycznych i tym podobne; zobacz badanie, synteza, zamiana, zobojętnianie, reakcje redoks i tym podobne Nie wszystkie r.ch. wymagają dostarczenia energii (zazwyczaj cieplnej, (↑ reakcje endoenergetyczne), inne przebiegają z wydzieleniem ciepła (↑ reakcje egzoenergetyczne). Część reakcji zachodzi samorzutnie, inne wymagają dostarczenia energii z zewnątrz, nie wszystkie są odwracalne, inne nie (↑ entropia)

Definicja ROZPUSZCZALNIKI ORGANICZNE:
Co to jest ciekłe w normalnych uwarunkowaniach albo gazowe użytkowane w temp. niższej od ich tw., użytkowane jako ↑rozpuszczalniki w reakcjach chemicznych z udziałem związków wrażliwych na obecność wody albo reakcja chemiczna.
Definicja RACEMAT:
Co to jest ↑ mieszanina racemiczna reakcja chemiczna.
Definicja RUTHERFORD:
Co to jest Rutherfordium), pierwiastek chem., metal, Z = 104, m.at. 261,11u, ekipa ↑ tytanowców. Otrzymany sztucznie w 1964 r. poprzez G.N. Flerowa i współpracowników (izotop 260Rf; w rezultacie bombardowania reakcja chemiczna.
Definicja REAKCJE WEWNĄTRZCZĄSTECZKOWE:
Co to jest przebiegające w obrębie jednej cząsteczki, nie kierujące zazwyczaj do jej rozpadu (por. dysproporcjonowanie). Do przykładów takich reakcji należy tworzenie soli wewnętrznych (zobojętnianie się grup reakcja chemiczna.

Czym jest REAKCJA CHEMICZNA znaczenie w Definicje chemia R .

  • Dodano:
  • Autor: