REAKCJA DEKARBOKSYLACJI co to znaczy
Słownik REAKCJA DEKARBOKSYLACJI. Co znaczy albo -COO- (a więc między innymi kwasów karboksylowych.

Czy przydatne?

Definicja REAKCJA DEKARBOKSYLACJI

Co to znaczy reakcja dekarboksylacji: reakcja rozkładu związków org. zawierających grupę -COOH albo -COO- (a więc między innymi kwasów karboksylowych alifatycznych i aromatycznych i ich soli), kierująca do eliminacji tej ekipy i wydzielenia dwutlenku węgla (albo jego pochodnych). R.d. ma wielkie znaczenie w syntezie org., zachodzi pod wpływem podwyższonej temp., tym niższej, im mniej trwały jest związek wyjściowy (szczególnie łatwo w razie β-ketokwasów i kwasów dikarboksylowych z obiema ekipami -COOH przy jednym atomie węgla) i w trakcie elektrolizy soli kwasów karboksylowych (↑ reakcja Kolbego). W organizmach żywych r.d. zachodzą pod wpływem enzymów zwanych dekarboksylazami. Odpowiednikiem r.d. może być laboratoryjne otrzymywanie czystego metanu: Jednak r.d. bardziej złożonych związków prowadzi zazwyczaj do stworzenia mieszanin wielu produktów. Z formalnego punktu widzenia r.d. należy do ↑ reakcji degradacji

Czym jest REAKCJA DEKARBOKSYLACJI znaczenie w Definicje chemia R .