REAKCJA DEPOLIMERYZACJI co to znaczy
Słownik REAKCJA DEPOLIMERYZACJI. Co znaczy ostatecznym efekcie prowadzi do cząsteczek ↑ monomeru.

Czy przydatne?

Definicja REAKCJA DEPOLIMERYZACJI

Co to znaczy reakcja depolimeryzacji: rozkład ↑ makrocząsteczki ↑ polimeru na części składowe, w ostatecznym efekcie prowadzi do cząsteczek ↑ monomeru. Sposoby depolimeryzacji zależą od rodzaju związku, należy jednak zauważyć, iż regularnie (na przykład w razie tworzyw sztucznych) reakcja ta jest trudna do przeprowadzenia i polimer łatwiej ulega rozkładowi. R.d. można przeprowadzać dzięki ogrzewaniu (paraformaldehydu i polioksometylenu do formaldehydu), hydrolizie w odpowiednim środowisku (na przykład skrobi i celulozy do cukrów prostych) czy zastosowaniu odpowiednich enzymów (białka do aminokwasów)

Czym jest REAKCJA DEPOLIMERYZACJI znaczenie w Definicje chemia R .