Słownik REAKCJA MILLERA co to znaczy.
Słownik REAKCJA MILLERA. Co znaczy z mieszanin gazowych, zawierających gł. metan, amoniak i parę.

Czy przydatne?

Definicja REAKCJA MILLERA

Co to znaczy reakcja millera: reakcja otrzymywania związków org. (szczególnie aminokwasów) z mieszanin gazowych, zawierających gł. metan, amoniak i parę wodną, pod działaniem wyładowań elektrycznych albo promieniowania ultrafioletowego. W doświadczeniach przeprowadzonych poprzez S. Millera w 1953 r., po 24 godzinach prowadzenia eksperymentu w mieszaninie gazowej powstały aminokwasy między innymi glicyna, alanina i kwas asparginowy. Przyjmuje się, iż r.M. były jedną z możliwych dróg prowadzących do stworzenia życia na Ziemi

Definicja RADIONUKLIDY:
Co to jest ↑ izotopy promieniotwórcze reakcja millera.
Definicja RENTGEN:
Co to jest Roentgenium), pierwiastek chem., metal, Z=111, m.at. 272u, ekipa miedziowców (↑miedziowce). Otrzymany sztucznie w 1994 r. poprzez S. Hofmanna, V. Ninova, P. Armbrustera, G. Munzenberga i in. (izotop reakcja millera.
Definicja ROZPUSZCZALNIKI NIEWODNE:
Co to jest inne niż woda, pozbawione wody; należą do nich między innymi ciekły ↑amoniak, ciekły ditlenek siarki (↑siarka) i ↑rozpuszczalniki organiczne. Wykorzystywanie r.n. jest konieczne w razie, gdy reakcja millera.
Definicja RÓWNANIE STANU GAZU DOSKONAŁEGO:
Co to jest 1) ↑ równanie Clapeyrona; 2) równanie wynikające z równania Clapeyrona, opisujące związek pomiędzy wyznacznikami stanu gazu w stanie startowym (indeks 1) i końcowym (indeks 2) przemiany reakcja millera.

Czym jest REAKCJA MILLERA znaczenie w Definicje chemia R .

  • Dodano:
  • Autor: