REAKCJA MILLERA co to znaczy
Słownik REAKCJA MILLERA. Co znaczy z mieszanin gazowych, zawierających gł. metan, amoniak i parę.

Czy przydatne?

Definicja REAKCJA MILLERA

Co to znaczy reakcja millera: reakcja otrzymywania związków org. (szczególnie aminokwasów) z mieszanin gazowych, zawierających gł. metan, amoniak i parę wodną, pod działaniem wyładowań elektrycznych albo promieniowania ultrafioletowego. W doświadczeniach przeprowadzonych poprzez S. Millera w 1953 r., po 24 godzinach prowadzenia eksperymentu w mieszaninie gazowej powstały aminokwasy między innymi glicyna, alanina i kwas asparginowy. Przyjmuje się, iż r.M. były jedną z możliwych dróg prowadzących do stworzenia życia na Ziemi

Czym jest REAKCJA MILLERA znaczenie w Definicje chemia R .