REAKCJA POLIKONDENSACJI co to znaczy
Słownik REAKCJA POLIKONDENSACJI. Co znaczy z jednego, dwu albo więcej monomerów z wydzieleniem.

Czy przydatne?

Definicja REAKCJA POLIKONDENSACJI

Co to znaczy reakcja polikondensacji: reakcja łańcuchowa, gdzie makrocząsteczka związku powstaje z jednego, dwu albo więcej monomerów z wydzieleniem małocząsteczkowego produktu ubocznego, na przykład wody, amoniaku, dwutlenku węgla (por. kondensacja). Reakcja ta przebiega do osiągnięcia stanu równowagi, należy zatem w jej trakcie usuwać małocząsteczkowy wytwór uboczny. Przeprowadza się ją w stopie, regularnie w próżni, na granicy faz albo z dodatkiem rozpuszczalnika umożliwiającego azeotropowe oddestylowanie wody. Dodatkowymi produktami ubocznymi r.p. są regularnie związki o niewielkiej masie cząsteczkowej - ↑ oligomery, takie jak ↑ żywice. Właściwymi produktami r.p. są tworzywa termoplastyczne, takie jak poliwęglany czy ↑ poliamidy

Czym jest REAKCJA POLIKONDENSACJI znaczenie w Definicje chemia R .