Słownik REAKCJA POLIKONDENSACJI co to znaczy.
Słownik REAKCJA POLIKONDENSACJI. Co znaczy z jednego, dwu albo więcej monomerów z wydzieleniem.

Czy przydatne?

Definicja REAKCJA POLIKONDENSACJI

Co to znaczy reakcja polikondensacji: reakcja łańcuchowa, gdzie makrocząsteczka związku powstaje z jednego, dwu albo więcej monomerów z wydzieleniem małocząsteczkowego produktu ubocznego, na przykład wody, amoniaku, dwutlenku węgla (por. kondensacja). Reakcja ta przebiega do osiągnięcia stanu równowagi, należy zatem w jej trakcie usuwać małocząsteczkowy wytwór uboczny. Przeprowadza się ją w stopie, regularnie w próżni, na granicy faz albo z dodatkiem rozpuszczalnika umożliwiającego azeotropowe oddestylowanie wody. Dodatkowymi produktami ubocznymi r.p. są regularnie związki o niewielkiej masie cząsteczkowej - ↑ oligomery, takie jak ↑ żywice. Właściwymi produktami r.p. są tworzywa termoplastyczne, takie jak poliwęglany czy ↑ poliamidy

Definicja REGUŁA PAULIEGO:
Co to jest ustala sposób obsadzania orbitalu, a więc przyporządkowania mu elektronów; wg niej orbital może być obsadzony co najwyżej dwoma elektronami o przeciwnie ukierunkowanych spinach, a więc różnych REAKCJA POLIKONDENSACJI.
Definicja RURKA UNIWERSALNA:
Co to jest litery U z jednym ramieniem zagiętym poziomo i zaopatrzonym blisko końca w banieczkę, gdzie można umieszczać substancję do ogrzewania albo odczynnik mający reagować z wytworem reakcji zachodzącej w REAKCJA POLIKONDENSACJI.
Definicja REAKCJA SUBSTYTUCJI NUKLEOFILOWEJ:
Co to jest podstawienia atomu (przeważnie) fluorowca w cząsteczce pochodnej węglowodoru poprzez cząstkę ↑ nukleofila na przykład NH3, OH-, CN- w celu otrzymania adekwatnie: amin, alkoholi i nitryli. Reakcja REAKCJA POLIKONDENSACJI.
Definicja REAKCJA SYNTEZY:
Co to jest łączenia) - reakcja chem., w rezultacie której z dwóch albo więcej substancji prostych (A, B) powstaje jedna złożona (AB): A + B AB. Na przykład 4Fe + 3O2 2Fe2O3, 2Cu + S Cu2S REAKCJA POLIKONDENSACJI.

Czym jest REAKCJA POLIKONDENSACJI znaczenie w Definicje chemia R .

  • Dodano:
  • Autor: