Słownik REAKCJA POLIKONDENSACJI co to znaczy.
Słownik REAKCJA POLIKONDENSACJI. Co znaczy z jednego, dwu albo więcej monomerów z wydzieleniem.

Czy przydatne?

Definicja REAKCJA POLIKONDENSACJI

Co to znaczy reakcja polikondensacji: reakcja łańcuchowa, gdzie makrocząsteczka związku powstaje z jednego, dwu albo więcej monomerów z wydzieleniem małocząsteczkowego produktu ubocznego, na przykład wody, amoniaku, dwutlenku węgla (por. kondensacja). Reakcja ta przebiega do osiągnięcia stanu równowagi, należy zatem w jej trakcie usuwać małocząsteczkowy wytwór uboczny. Przeprowadza się ją w stopie, regularnie w próżni, na granicy faz albo z dodatkiem rozpuszczalnika umożliwiającego azeotropowe oddestylowanie wody. Dodatkowymi produktami ubocznymi r.p. są regularnie związki o niewielkiej masie cząsteczkowej - ↑ oligomery, takie jak ↑ żywice. Właściwymi produktami r.p. są tworzywa termoplastyczne, takie jak poliwęglany czy ↑ poliamidy

Definicja REAKCJA WÜRTZA-FITTIGA:
Co to jest ↑ reakcja Würtza reakcja polikondensacji.
Definicja ROZTWÓR STĘŻONY:
Co to jest roztwór, gdzie zawartość substancji bliska jest rozpuszczalności tej substancji w danym rozpuszczalniku, w danej temp reakcja polikondensacji.
Definicja REAKCJA ANALIZY:
Co to jest rozkładu) - reakcja chem., w rezultacie której substancja złożona (A) ulega rozkładowi na dwie albo więcej substancji prostszych (B, C): A B + C reakcja polikondensacji.
Definicja REAKCJA ELEKTRODOWA:
Co to jest utleniania albo redukcji zachodzący na półogniwie. R.e. półogniwa pierwszego rodzaju (↑ elektrody I rodzaju) przebiega następująco: M ⇆ Mn+ + ne-; z kolei półogniwa drugiego rodzaju (↑ elektrody II reakcja polikondensacji.

Czym jest REAKCJA POLIKONDENSACJI znaczenie w Definicje chemia R .

  • Dodano:
  • Autor: