REAKCJA UTLENIANIA I co to znaczy
Słownik REAKCJA UTLENIANIA I REDUKCJI. Co znaczy następuje zmiana ↑ stopni utlenienia co najmniej.

Czy przydatne?

Definicja REAKCJA UTLENIANIA I REDUKCJI

Co to znaczy reakcja utleniania i redukcji: (reakcja redoks) - reakcja chem., w trakcie której następuje zmiana ↑ stopni utlenienia co najmniej dwóch pierwiastków albo dwie zmiany stopnia utlenienia jednego pierwiastka (↑ dysproporcjonowanie). R.u. i r. powiązane są z przeniesieniem elektronu od jednego atomu do drugiego. Pierwiastek, który traci elektron(y), ulega ↑ utlenieniu, z kolei pierwiastek, który przyłącza elektron(y), ulega ↑ redukcji. Oba te mechanizmy zachodzą łącznie, tzn. procesowi utleniania towarzyszy mechanizm redukcji. W r.u. i r. liczba elektronów oddanych poprzez jony albo atomy ulegające utlenieniu musi być równa liczbie elektronów pobranych poprzez jony albo atomy ulegające redukcji (bilans elektronowy). Dlatego w reakcji z jonem Sn2+ reagują dwa jony Fe3+: Sn2+ + 2Fe3+ ⇆ Sn4+ + 2Fe2

Czym jest REAKCJA UTLENIANIA I REDUKCJI znaczenie w Definicje chemia R .