REAKCJE ANODOWE co to znaczy
Słownik REAKCJE ANODOWE. Co znaczy elektrolizy. Przede wszystkim na anodzie rozładowują się aniony.

Czy przydatne?

Definicja REAKCJE ANODOWE

Co to znaczy reakcje anodowe: reakcje utleniania zachodzące na anodzie w trakcie ↑ elektrolizy. Przede wszystkim na anodzie rozładowują się aniony kwasów beztlenowych: 2Cl- Cl2 + 2e-. Jeżeli w elektrolizowanym roztworze nie ma takich jonów, na anodzie będzie wydzielać się tlen, jako wytwór rozładowania jonów OH- (w roztworach zasadowych): 4OH- O2 + 2H2O + 4e- albo utlenienia cząsteczek wody (w roztworach kwaśnych i obojętnych): 2H2O O2 + 4H+ + 4e-. Jeżeli anoda nie jest wykonana z grafitu ani metalu szlachetnego, może ulec roztwarzaniu: M Mn+ + ne-. Por. reakcje katodowe

Czym jest REAKCJE ANODOWE znaczenie w Definicje chemia R .