REAKCJE JĄDROWE co to znaczy
Słownik REAKCJE JĄDROWE. Co znaczy neutronami, ↑ protonami, ↑ deuteronami, cząstkami α (↑ heliony.

Czy przydatne?

Definicja REAKCJE JĄDROWE

Co to znaczy reakcje jądrowe: przemiany jąder atomowych spowodowanych zderzeniami z ↑ neutronami, ↑ protonami, ↑ deuteronami, cząstkami α (↑ heliony), kwantami ↑ promieniowania γ i innymi jądrami, kierujące do stworzenia nowych ↑ izotopów, rozszczepienia jąder (↑ rozszczepienie jąder atomowych) albo syntezy jąder lekkich (↑ reakcje termojądrowe). Pierwszą r.j. przeprowadził E. Rutherford w 1919 r. kierując się cząstkami α na azot

Czym jest REAKCJE JĄDROWE znaczenie w Definicje chemia R .