REAKCJE KATODOWE co to znaczy
Słownik REAKCJE KATODOWE. Co znaczy elektrolizy. Jako pierwsze na katodzie rozładowują się kationy.

Czy przydatne?

Definicja REAKCJE KATODOWE

Co to znaczy reakcje katodowe: reakcje redukcji zachodzące na katodzie w trakcie ↑ elektrolizy. Jako pierwsze na katodzie rozładowują się kationy metali ciężkich (położonych w ↑ szeregu napięciowym metali na prawo od glinu): Mn+ + ne- M. Jeżeli takich jonów nie ma w roztworze elektrolitu, na katodzie wydziela się wodór z rozładowywanych kationów H+ (w roztworach kwaśnych): 2H+ + 2e- H2 albo z redukowanych cząsteczek wody (w roztworach zasadowych albo obojętnych): 2H2O + 2e- H2 + 2OH-. W zakwaszonych roztworach metali ciężkich metal i wodór mogą wydzielać się jednocześnie

Czym jest REAKCJE KATODOWE znaczenie w Definicje chemia R .