Słownik REAKCJE SELEKTYWNE co to znaczy.
Słownik REAKCJE SELEKTYWNE. Co znaczy otrzymania tylko jednego produktu z kilku możliwych.

Czy przydatne?

Definicja REAKCJE SELEKTYWNE

Co to znaczy reakcje selektywne: reakcje zachodzące w ustalonym kierunku, tzn. kierujące do otrzymania tylko jednego produktu z kilku możliwych, zachodzące z wykorzystaniem tylko jednego substratu z kilku dostępnych albo przebiegające w ustalonym miejscu cząsteczki (pojęcie ta zakłada pewien stopień idealizacji, zazwyczaj w praktyce nieosiągalny). Na przykład reakcja bromu z propenem prowadzi do przyłączenia bromu przy atomach węgla połączonych przedtem wiązaniem podwójnym, nie zaś do podstawienia bromu w ekipie CH3

Definicja RAD:
Co to jest Radium), pierwiastek chem., metal, Z = 88, m.at. 226,0254u, ekipa ↑ berylowców. Odkryty w 1898 r. poprzez M. Skłodowską-Curie i P. Curie, czysty metal otrzymali M. Skłodowska-Curie i A.-L. Debierne w reakcje selektywne.
Definicja REGUŁA HÜCKLA:
Co to jest reguła określająca liczbę elektronów π wymaganą, by płaski, cykliczny związek mógł mieć własności aromatyczne: liczba elektronów π = 4n + 2, gdzie n = 1, 2, 3 reakcje selektywne.
Definicja REAKCJE NASTĘPCZE:
Co to jest wytwór pierwszej reakcji jest substratem drugiej, wytwór drugiej reakcji jest substratem trzeciej reakcji i tak dalej Na przykład: Okazuje się, iż sumaryczna prędkość reakcji następczej zależy od reakcje selektywne.
Definicja RUCHY BROWNA:
Co to jest poruszenia cząsteczek koloidalnych, spowodowane zderzeniami z cząsteczkami etapy rozpraszającej (na przykład ruchy cząstek dymu w powietrzu wskutek ruchu cząsteczek gazów, wykonujących ruchy reakcje selektywne.

Czym jest REAKCJE SELEKTYWNE znaczenie w Definicje chemia R .

  • Dodano:
  • Autor: