Słownik REAKCJE TERMOJĄDROWE co to znaczy.
Słownik REAKCJE TERMOJĄDROWE. Co znaczy atomowych w rezultacie łączenia się dwóch lekkich (o małej.

Czy przydatne?

Definicja REAKCJE TERMOJĄDROWE

Co to znaczy reakcje termojądrowe: reakcje termonuklearne - reakcje otrzymywania jąder atomowych w rezultacie łączenia się dwóch lekkich (o małej liczbie ↑ nukleonów) jąder atomowych. R.t. towarzyszy wydzielenie bardzo sporych ilości energii; są źródłem energii gwiazd (w tym Słońca). R.t. zachodzą w trakcie wybuchu ↑ bomby wodorowej. Przykłady reakcji termojądrowych

Definicja REAKCJE JĄDROWE:
Co to jest atomowych spowodowanych zderzeniami z ↑ neutronami, ↑ protonami, ↑ deuteronami, cząstkami α (↑ heliony), kwantami ↑ promieniowania γ i innymi jądrami, kierujące do stworzenia nowych ↑ izotopów reakcje termojądrowe.
Definicja REAKCJE NASTĘPCZE:
Co to jest wytwór pierwszej reakcji jest substratem drugiej, wytwór drugiej reakcji jest substratem trzeciej reakcji i tak dalej Na przykład: Okazuje się, iż sumaryczna prędkość reakcji następczej zależy od reakcje termojądrowe.
Definicja ROZTWÓR PRZESYCONY:
Co to jest niewykazujący trwałej równowagi z substancją rozpuszczoną w danej temp. W danych uwarunkowaniach ma stężenie większe od stężenia ↑ roztworu nasyconego. Z r.p. łatwo wydzielić nadmiar substancji reakcje termojądrowe.
Definicja REDUKTOR:
Co to jest elektronator; pierwiastek, który w procesie redoksowym oddaje własne elektrony, a tym samym podwyższa swój ↑ stopień utlenienia (utlenia się), na przykład: Al0 - 3e- Al3+, Li0 - e- Li+, Zn0 - 2e- Zn2 reakcje termojądrowe.

Czym jest REAKCJE TERMOJĄDROWE znaczenie w Definicje chemia R .

  • Dodano:
  • Autor: