REFORMING co to znaczy
Słownik REFORMING. Co znaczy prostych łańcuchach do węglowodorów o łańcuchach rozgałęzionych.

Czy przydatne?

Definicja REFORMING

Co to znaczy reforming: reformowanie - mechanizm ↑ izomeryzacji węglowodorów o prostych łańcuchach do węglowodorów o łańcuchach rozgałęzionych, któremu towarzyszą równocześnie mechanizmy ↑ dehydrogenacji, ↑ cyklizacji i ↑ aromatyzacji alkenów. R. prowadzi się w temp. około 500°C i pod ciśnieniem 1÷3 MPa w obecności katalizatorów. Reformowaniu poddaje się lekkie frakcje ↑ ropy naftowej i produkty ↑ krakingu uzyskując wysokogatunkową benzynę (o wysokiej ↑ liczbie oktanowej), wodór i węglowodory aromatyczne (↑ benzen, ↑ ksylen, ↑ toluen)

Czym jest REFORMING znaczenie w Definicje chemia R .