Słownik REFORMING co to znaczy.
Słownik REFORMING. Co znaczy prostych łańcuchach do węglowodorów o łańcuchach rozgałęzionych.

Czy przydatne?

Definicja REFORMING

Co to znaczy reforming: reformowanie - mechanizm ↑ izomeryzacji węglowodorów o prostych łańcuchach do węglowodorów o łańcuchach rozgałęzionych, któremu towarzyszą równocześnie mechanizmy ↑ dehydrogenacji, ↑ cyklizacji i ↑ aromatyzacji alkenów. R. prowadzi się w temp. około 500°C i pod ciśnieniem 1÷3 MPa w obecności katalizatorów. Reformowaniu poddaje się lekkie frakcje ↑ ropy naftowej i produkty ↑ krakingu uzyskując wysokogatunkową benzynę (o wysokiej ↑ liczbie oktanowej), wodór i węglowodory aromatyczne (↑ benzen, ↑ ksylen, ↑ toluen)

Definicja REAKCJA POLIMERYZACJI:
Co to jest polegająca na łączeniu się cząsteczek jednego monomeru (homopolimeryzacja) albo kilku monomerów (kopolimeryzacja) w polimer. R.p. towarzyszy rozerwanie wiązań wielokrotnych monomeru(ów), na przykład reforming.
Definicja REGUŁA FAJANSA I SODDY´EGO:
Co to jest ↑ prawo przesunięć reforming.
Definicja RYBOFLAWINA:
Co to jest ↑ wit. B2 reforming.
Definicja RADIOAKTYWNOŚĆ:
Co to jest ↑ promieniotwórczość reforming.

Czym jest REFORMING znaczenie w Definicje chemia R .

  • Dodano:
  • Autor: