Słownik REGUŁA PRZEKORY co to znaczy.
Słownik REGUŁA PRZEKORY. Co znaczy przesunięcia równowagi: przy zmianie parametrów reakcji chem.

Czy przydatne?

Definicja REGUŁA PRZEKORY

Co to znaczy reguła przekory: le Chateliera-Brauna - ogólna reguła dotycząca kierunku przesunięcia równowagi: przy zmianie parametrów reakcji chem. (temp., stężenia, ciśnienia) równowaga układu przesuwa się w takim kierunku, aby przeciwdziałać tej zmianie. Na przykład w reakcji syntezy amoniaku N2 + 3H2 ⇆ 2NH3 przy zwiększaniu ciśnienia odpowiednio z regułą przekory równowaga przesuwa się w prawo (następuje zredukowanie objętości o połowę). Ogólnie, podwyższenie temp. w reakcjach egzotermicznych przesuwa równowagę reakcji w lewo, zaś podwyższenie temp. w reakcjach endotermicznych sprzyja przesunięciu równowagi w prawo

Definicja RÓWNOCENNOŚĆ ATOMÓW (W CZĄSTECZCE):
Co to jest atomów takiego samego izotopu jednego pierwiastka nie można wyróżniać, jeżeli mają takie same otoczenie w cząsteczce związku chem. Na przykład w cząsteczce etanu CH3CH3 równocenne są oba atomy węgla reguła przekory.
Definicja REAKCJE WIELOETAPOWE:
Co to jest reakcje wieloetapowe, gdzie na przykład z substratu A powstają jednocześnie produkty B i C, ze stałymi szybkości kB i kC reguła przekory.
Definicja REGUŁA ZAJCEWA:
Co to jest doświadczalna określająca kierunek przebiegu ↑ reakcji eliminacji niesymetrycznej cząsteczki H-Y z cząsteczki substratu R-Y; gdzie Y = atom fluorowca, ekipa hydroksylowa i tym podobne Odpowiednio z reguła przekory.
Definicja RÓWNANIE SCHRÖDINGERA:
Co to jest równanie mechaniki kwantowej. Rozwiązanie tego równania stanowią wartości energii i ↑ funkcje falowe układu. Precyzyjne rozwiązanie jest możliwe tylko dla bardzo prostych układów, na przykład dla reguła przekory.

Czym jest REGUŁA PRZEKORY znaczenie w Definicje chemia R .

  • Dodano:
  • Autor: