Słownik REGUŁA PRZEKORY co to znaczy.
Słownik REGUŁA PRZEKORY. Co znaczy przesunięcia równowagi: przy zmianie parametrów reakcji chem.

Czy przydatne?

Definicja REGUŁA PRZEKORY

Co to znaczy reguła przekory: le Chateliera-Brauna - ogólna reguła dotycząca kierunku przesunięcia równowagi: przy zmianie parametrów reakcji chem. (temp., stężenia, ciśnienia) równowaga układu przesuwa się w takim kierunku, aby przeciwdziałać tej zmianie. Na przykład w reakcji syntezy amoniaku N2 + 3H2 ⇆ 2NH3 przy zwiększaniu ciśnienia odpowiednio z regułą przekory równowaga przesuwa się w prawo (następuje zredukowanie objętości o połowę). Ogólnie, podwyższenie temp. w reakcjach egzotermicznych przesuwa równowagę reakcji w lewo, zaś podwyższenie temp. w reakcjach endotermicznych sprzyja przesunięciu równowagi w prawo

Definicja ROPA NAFTOWA:
Co to jest 30÷80%; ↑ alkany), ↑ cykloalkanów, ↑ węglowodorów aromatycznych i niewielkich ilości związków org. zawierających tlen, azot i siarkę. R.n. jest bardzo złożoną mieszaniną, a liczba związków chem. w reguła przekory.
Definicja RADON:
Co to jest Radon), pierwiastek chem., niemetal, Z = 86, m.at. 222,018u, ekipa ↑ helowców. Odkryty w 1900 r. poprzez F.E. Dorna i niezależnie w 1902 r. poprzez E. Rutherforda. W przyrodzie występuje w formie reguła przekory.
Definicja Rh:
Co to jest znak ↑ rodu reguła przekory.
Definicja REAKCJA ZOBOJĘTNIANIA (NEUTRALIZACJI):
Co to jest reakcja pomiędzy kwasem i zasadą, w rezultacie której powstaje roztwór bez zaangażowania. R.z. jest reakcją jonową między jonem wodorowym i wodorotlenkowym z utworzeniem cząsteczki wody: H+ + OH- H2O reguła przekory.

Czym jest REGUŁA PRZEKORY znaczenie w Definicje chemia R .

  • Dodano:
  • Autor: