Słownik RENTGEN co to znaczy.
Słownik RENTGEN. Co znaczy Z=111, m.at. 272u, ekipa miedziowców (↑miedziowce). Otrzymany sztucznie.

Czy przydatne?

Definicja RENTGEN

Co to znaczy rentgen: znak Rg, (z łaciny Roentgenium), pierwiastek chem., metal, Z=111, m.at. 272u, ekipa miedziowców (↑miedziowce). Otrzymany sztucznie w 1994 r. poprzez S. Hofmanna, V. Ninova, P. Armbrustera, G. Munzenberga i in. (izotop 272Rg; w rezultacie bombardowania izotopu bizmutu 209Bi jądrami niklu 64Ni). Pierwiastek promieniotwórczy; najdłużej żyjący izotop 269Rg (τ½ = 0,0015s). W przyrodzie nie występuje. Najprawdopodobniej szare albo srebrzystobiałe ciało stałe. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów rentgenu 6d97s2 albo 6d107s1. Do 2003 nazywany "ununun", nazwa "rentgen" pochodzi od Wilhelma Conrada ↑Roentgena, odkrywcy ↑promieni Roentgena. Polska pisownia nazwy jeszcze nie została formalnie określona

Definicja REAKCJA ŁAŃCUCHOWA POLIMERAZY:
Co to jest Polymerase Chain Reaction), prosta sposób syntezy fragmentów ↑kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) o określonej sekwencji, znakomicie nadająca się do powielania DNA opierając się na próbek rentgen.
Definicja RÓWNANIE REAKCJI CHEMICZNEJ:
Co to jest przedstawiające liczbę atomów albo cząsteczek biorących udział w reakcji, na przykład 2H2 + O2 2H2O. Równanie chem. można także interpretować molowo: 2 mole H2 + 1 mol O2 2 mole H2O. Podstawiając rentgen.
Definicja REAKCJE KONKURENCYJNE:
Co to jest ↑ reakcje równoległe rentgen.
Definicja REDUKTOR:
Co to jest elektronator; pierwiastek, który w procesie redoksowym oddaje własne elektrony, a tym samym podwyższa swój ↑ stopień utlenienia (utlenia się), na przykład: Al0 - 3e- Al3+, Li0 - e- Li+, Zn0 - 2e- Zn2 rentgen.

Czym jest RENTGEN znaczenie w Definicje chemia R .

  • Dodano:
  • Autor: