Słownik RENTGEN co to znaczy.
Słownik RENTGEN. Co znaczy Z=111, m.at. 272u, ekipa miedziowców (↑miedziowce). Otrzymany sztucznie.

Czy przydatne?

Definicja RENTGEN

Co to znaczy rentgen: znak Rg, (z łaciny Roentgenium), pierwiastek chem., metal, Z=111, m.at. 272u, ekipa miedziowców (↑miedziowce). Otrzymany sztucznie w 1994 r. poprzez S. Hofmanna, V. Ninova, P. Armbrustera, G. Munzenberga i in. (izotop 272Rg; w rezultacie bombardowania izotopu bizmutu 209Bi jądrami niklu 64Ni). Pierwiastek promieniotwórczy; najdłużej żyjący izotop 269Rg (τ½ = 0,0015s). W przyrodzie nie występuje. Najprawdopodobniej szare albo srebrzystobiałe ciało stałe. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów rentgenu 6d97s2 albo 6d107s1. Do 2003 nazywany "ununun", nazwa "rentgen" pochodzi od Wilhelma Conrada ↑Roentgena, odkrywcy ↑promieni Roentgena. Polska pisownia nazwy jeszcze nie została formalnie określona

Definicja REGUŁA PRZEKORY:
Co to jest Brauna - ogólna reguła dotycząca kierunku przesunięcia równowagi: przy zmianie parametrów reakcji chem. (temp., stężenia, ciśnienia) równowaga układu przesuwa się w takim kierunku, aby przeciwdziałać rentgen.
Definicja REGUŁA MARKOWNIKOWA:
Co to jest do ↑ wiązania podwójnego ↑ alkenu asymetrycznej cząsteczki HX (X = Cl, Br, OH), atom wodoru przyłącza się w pierwszej kolejności do tego atomu węgla, który jest połączony z większą liczbą atomów rentgen.
Definicja RÓWNANIE CLAPEYRONA:
Co to jest doskonałego - równanie wiążące wszystkie wskaźniki opisujące stan gazu doskonałego: pV = nRT, gdzie: p - ciśnienie, V - objętość, n - liczność materii (liczba moli), R - stała gazowa, T - temp rentgen.
Definicja REAKCJA NIEODWRACALNA:
Co to jest ↑ reakcja odwracalna rentgen.

Czym jest RENTGEN znaczenie w Definicje chemia R .

  • Dodano:
  • Autor: