Słownik ROPA NAFTOWA co to znaczy.
Słownik ROPA NAFTOWA. Co znaczy węglowodorów aromatycznych i niewielkich ilości związków org.

Czy przydatne?

Definicja ROPA NAFTOWA

Co to znaczy ropa naftowa: mieszanina alkanów (30÷80%; ↑ alkany), ↑ cykloalkanów, ↑ węglowodorów aromatycznych i niewielkich ilości związków org. zawierających tlen, azot i siarkę. R.n. jest bardzo złożoną mieszaniną, a liczba związków chem. w niej występujących sięga wielu tys.. Powstała najprawdopodobniej w rezultacie rozkładu szczątków roślinnych i zwierzęcych w uwarunkowaniach beztlenowych (z udziałem bakterii anaerobowych). Złoża r.n. znajdują się zazwyczaj na głębokości kilku kilometrów - na obszarach lądów, występuje także pod dnami mórz. Świeżo wydobyta r.n. zawiera węglowodory gazowe (metan, etan, propan), które usuwa się z niej przed jej dalszym przerobem

Definicja REAKCJE KONKURENCYJNE:
Co to jest ↑ reakcje równoległe ropa naftowa.
Definicja REAKCJA GŁÓWNA:
Co to jest jedna z reakcji równoległych, która ma większą prędkość ropa naftowa.
Definicja REAKCJE EGZOENERGETYCZNE:
Co to jest trakcie przebiegu których zachodzi wydzielanie energii na sposób ciepła (-ΔH). Przykładami r.e. są między innymi samorzutne mechanizmy spalania (na przykład wodoru, węgla, siarki, magnezu, benzyny ropa naftowa.
Definicja REGUŁA FAJANSA I SODDY´EGO:
Co to jest ↑ prawo przesunięć ropa naftowa.

Czym jest ROPA NAFTOWA znaczenie w Definicje chemia R .

  • Dodano:
  • Autor: