RÓWNANIE POSONA co to znaczy
Słownik RÓWNANIE POISSONA. Co znaczy wskaźniki stanu gazu doskonałego w trakcie przemiany.

Czy przydatne?

Definicja RÓWNANIE POISSONA

Co to znaczy równanie poissona: równanie przemiany adiabatycznej - trzy równania opisujące wskaźniki stanu gazu doskonałego w trakcie przemiany adiabatyczej: gdzie κ = Cp/Cv; Cp i Cv to adekwatnie ciepło molowe pod stałym ciśnieniem i ciepło molowe przy stałej objętości. Rozmiar współczynnika κ zależy od liczby atomów w cząsteczce gazu (w przybliżeniu) i wynosi 1,69 dla jednoatomowych, 1,41 dla dwuatomowych i 1,3 dla trójatomowych

Czym jest RÓWNANIE POISSONA znaczenie w Definicje chemia R .