Słownik RÓWNANIE POSONA co to znaczy.
Słownik RÓWNANIE POISSONA. Co znaczy wskaźniki stanu gazu doskonałego w trakcie przemiany.

Czy przydatne?

Definicja RÓWNANIE POISSONA

Co to znaczy równanie poissona: równanie przemiany adiabatycznej - trzy równania opisujące wskaźniki stanu gazu doskonałego w trakcie przemiany adiabatyczej: gdzie κ = Cp/Cv; Cp i Cv to adekwatnie ciepło molowe pod stałym ciśnieniem i ciepło molowe przy stałej objętości. Rozmiar współczynnika κ zależy od liczby atomów w cząsteczce gazu (w przybliżeniu) i wynosi 1,69 dla jednoatomowych, 1,41 dla dwuatomowych i 1,3 dla trójatomowych

Definicja RURKA UNIWERSALNA:
Co to jest litery U z jednym ramieniem zagiętym poziomo i zaopatrzonym blisko końca w banieczkę, gdzie można umieszczać substancję do ogrzewania albo odczynnik mający reagować z wytworem reakcji zachodzącej w równanie poissona.
Definicja REAKCJE ENDOENERGETYCZNE:
Co to jest które przebiegają w trakcie doprowadzania do reagującego układu energii na sposób ciepła (+ΔH). To są przeważnie mechanizmy wymuszone, bo produkty końcowe reakcji są bogatsze energetycznie niż równanie poissona.
Definicja RENTGEN:
Co to jest Roentgenium), pierwiastek chem., metal, Z=111, m.at. 272u, ekipa miedziowców (↑miedziowce). Otrzymany sztucznie w 1994 r. poprzez S. Hofmanna, V. Ninova, P. Armbrustera, G. Munzenberga i in. (izotop równanie poissona.
Definicja REAKCJA MILLERA:
Co to jest otrzymywania związków org. (szczególnie aminokwasów) z mieszanin gazowych, zawierających gł. metan, amoniak i parę wodną, pod działaniem wyładowań elektrycznych albo promieniowania ultrafioletowego równanie poissona.

Czym jest RÓWNANIE POISSONA znaczenie w Definicje chemia R .

  • Dodano:
  • Autor: