Słownik RÓWNOCENNOŚĆ ATOMÓW (W co to znaczy.
Słownik RÓWNOCENNOŚĆ ATOMÓW (W CZĄSTECZCE). Co znaczy pierwiastka nie można wyróżniać, jeżeli mają.

Czy przydatne?

Definicja RÓWNOCENNOŚĆ ATOMÓW (W CZĄSTECZCE)

Co to znaczy równocenność atomów (w cząsteczce): fakt, iż żadnego z atomów takiego samego izotopu jednego pierwiastka nie można wyróżniać, jeżeli mają takie same otoczenie w cząsteczce związku chem. Na przykład w cząsteczce etanu CH3CH3 równocenne są oba atomy węgla, gdyż każdy z nich połączony jest z jednym atomem węgla i trzema atomami wodoru, i wszystkie atomy wodoru, gdyż każdy z nich połączony jest z atomem węgla, którego sąsiedztwo stanowią dwa atomy wodoru i jedna ekipa metylowa. W cząsteczce chloroetanu CH3CH2Cl atomy węgla nie są równocenne, bo jeden z nich jest połączony z trzema atomami wodoru, a drugi tylko z dwoma i dodatkowo z atomem chloru, występują w niej z kolei dwie odrębne ekipy równocennych atomów wodoru: pierwsza to atomy z gatunku metylowej CH3, a druga - atomy z gatunku metylenowej CH2. Równocenność atomów ma istotne skutki dla przebiegu reakcji chemicznych: z uwagi na równocenność wszystkich atomów wodoru w cząsteczce CH3CH3, chlorowanie etanu daje zawsze tylko jeden wytwór, z kolei chlorowanie chloroetanu może teoretycznie dać dwa różne produkty, bo drugi atom chloru może zastąpić atom wodoru w ekipie CH3 albo CH2Cl, co prowadziłoby do stworzenia 1,2-dichloroetanu CH2Cl-CH2Cl albo 1,1-dichloroetanu CH3CHCl2 (por. reguła Markownikowa). Równocenność atomów o jednakowym otoczeniu jest konsekwencją obowiązującej w chemii kwantowej zasady nierozróżnialności jednakowych cząstek

Definicja ROZPAD HOMOLITYCZNY:
Co to jest ↑ homolityczny rozpad wiązania równocenność atomów (w cząsteczce) co znaczy.
Definicja REAKCJA CHARAKTERYSTYCZNA:
Co to jest substancji z ustalonym odczynnikiem, umożliwia zidentyfikowanie tej substancji albo stwierdzenie obecności w cząsteczce związku odpowiedniej ↑ ekipy funkcyjnej, rodzaju albo układu wiązań. Na równocenność atomów (w cząsteczce) krzyżówka.
Definicja RUBIN:
Co to jest minerał; kamień szlachetny; przezroczysta odmiana ↑ korundu, barwy czerwonej (pochodzącej od domieszek związków chromu równocenność atomów (w cząsteczce) co to jest.
Definicja RADON:
Co to jest Radon), pierwiastek chem., niemetal, Z = 86, m.at. 222,018u, ekipa ↑ helowców. Odkryty w 1900 r. poprzez F.E. Dorna i niezależnie w 1902 r. poprzez E. Rutherforda. W przyrodzie występuje w formie równocenność atomów (w cząsteczce) słownik.

Czym jest RÓWNOCENNOŚĆ ATOMÓW (W znaczenie w Definicje chemia R .

  • Dodano:
  • Autor: