Słownik ROZPUSZCZALNIKI NIEWODNE co to znaczy.
Słownik ROZPUSZCZALNIKI NIEWODNE. Co znaczy nich między innymi ciekły ↑amoniak, ciekły ditlenek.

Czy przydatne?

Definicja ROZPUSZCZALNIKI NIEWODNE

Co to znaczy rozpuszczalniki niewodne: ↑rozpuszczalniki inne niż woda, pozbawione wody; należą do nich między innymi ciekły ↑amoniak, ciekły ditlenek siarki (↑siarka) i ↑rozpuszczalniki organiczne. Wykorzystywanie r.n. jest konieczne w razie, gdy substraty i/albo produkty reakcji są wrażliwe na obecność wody i mogą ulegać ↑hydrolizie albo innym szkodliwym reakcjom. Np. w syntezie chemicznej stosuje się jako odczynnik redukujący albo uwodorniający tetrahydroglinian litu Li[AlH4]; związek ten zawiera aniony wodorkowe, które chciwie łączą się z wodorem na I stopniu utlenienia (z cząsteczek wody), co może prowadzić nawet do wybuchu. Reakcje z udziałem Li[AlH4] należy prowadzić w środowisku absolutnie bezwodnym

Definicja RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY:
Co to jest ↑ gramorównoważnik rozpuszczalniki niewodne.
Definicja REAKCJA UTLENIANIA I REDUKCJI:
Co to jest reakcja chem., w trakcie której następuje zmiana ↑ stopni utlenienia co najmniej dwóch pierwiastków albo dwie zmiany stopnia utlenienia jednego pierwiastka (↑ dysproporcjonowanie). R.u. i r rozpuszczalniki niewodne.
Definicja RYBOZA:
Co to jest cukier prosty z gatunku aldopentoz (a więc cukrów, których łańcuchy składają się z pięciu atomów węgla, a jeden z nich wchodzi w skład ekipy aldehydowej). Białe, ↑ higroskopijne kryształy o t.t. 87°C rozpuszczalniki niewodne.
Definicja Re:
Co to jest znak ↑ renu rozpuszczalniki niewodne.

Czym jest ROZPUSZCZALNIKI NIEWODNE znaczenie w Definicje chemia R .

  • Dodano:
  • Autor: