ROZPUSZCZALNOŚĆ co to znaczy
Słownik ROZPUSZCZALNOŚĆ. Co znaczy rozpuszcza się (a więc przechodzi z etapy stałej, ciekłej albo.

Czy przydatne?

Definicja ROZPUSZCZALNOŚĆ

Co to znaczy rozpuszczalność: 1) cecha fizyczna, określająca, czy dana substancja dobrze rozpuszcza się (a więc przechodzi z etapy stałej, ciekłej albo gazowej do roztworu) w ustalonych ↑ rozpuszczalnikach. Warto zauważyć, iż w przyrodzie nie ma substancji absolutnie nierozpuszczalnych, nawet szkło rozpuszcza się w wodzie, aczkolwiek bardzo bez pośpiechu (mechanizm ten można przyspieszyć poprzez jego precyzyjne rozdrobnienie, zwiększające powierzchnię kontaktu substancji z rozpuszczalnikiem). Z uwagi na to należałoby, odnosząc się do wytrącających się osadów, korzystać raczej terminu "substancje trudno rozpuszczalne". 2) wyznacznik fizyczny; liczba substancji rozpuszczonej w roztworze nasyconym w danym rozpuszczalniku, w określonej temp. i pod danym ciśnieniem. R. wyraża się w różny sposób, przeważnie w gramach na 100 g rozpuszczalnika. Ciała stałe prawie zawsze lepiej rozp. w wyższych temp., z kolei r. gazów w cieczach maleje ze wzrostem temp. Por. krzywa rozpuszczalności

Czym jest ROZPUSZCZALNOŚĆ znaczenie w Definicje chemia R .