Słownik ROZPUSZCZALNOŚĆ co to znaczy.
Słownik ROZPUSZCZALNOŚĆ. Co znaczy rozpuszcza się (a więc przechodzi z etapy stałej, ciekłej albo.

Czy przydatne?

Definicja ROZPUSZCZALNOŚĆ

Co to znaczy rozpuszczalność: 1) cecha fizyczna, określająca, czy dana substancja dobrze rozpuszcza się (a więc przechodzi z etapy stałej, ciekłej albo gazowej do roztworu) w ustalonych ↑ rozpuszczalnikach. Warto zauważyć, iż w przyrodzie nie ma substancji absolutnie nierozpuszczalnych, nawet szkło rozpuszcza się w wodzie, aczkolwiek bardzo bez pośpiechu (mechanizm ten można przyspieszyć poprzez jego precyzyjne rozdrobnienie, zwiększające powierzchnię kontaktu substancji z rozpuszczalnikiem). Z uwagi na to należałoby, odnosząc się do wytrącających się osadów, korzystać raczej terminu "substancje trudno rozpuszczalne". 2) wyznacznik fizyczny; liczba substancji rozpuszczonej w roztworze nasyconym w danym rozpuszczalniku, w określonej temp. i pod danym ciśnieniem. R. wyraża się w różny sposób, przeważnie w gramach na 100 g rozpuszczalnika. Ciała stałe prawie zawsze lepiej rozp. w wyższych temp., z kolei r. gazów w cieczach maleje ze wzrostem temp. Por. krzywa rozpuszczalności

Definicja RUBID:
Co to jest Rubidium), pierwiastek chem., metal, Z = 37, m.at. 85,468u, ekipa ↑ litowców. Odkryty poprzez R. Bunsena i G. Kirchhoffa w 1861 r. W przyrodzie występuje jako domieszka w minerałach litu, potasu i rozpuszczalność.
Definicja ROZTWÓR:
Co to jest etapy dyspersyjnej i etapy zdyspergowanej. Z racji na to, iż zarówno etap zdyspergowana jak i etap dyspersyjna mogą być w różnych stanach skupienia, wyróżniamy 9 rodzajów roztworów: gaz - gaz (na rozpuszczalność.
Definicja RUTHERFORD ERNEST:
Co to jest Rutherford of Nelson (1871-1937); fizyk angielski, ur. w Nowej Zelandii, prezydent British Association for Advancement of Science i członek Royal Society (od 1922). Działalność badawczą prowadził rozpuszczalność.
Definicja RÓWNOCENNOŚĆ ATOMÓW (W CZĄSTECZCE):
Co to jest atomów takiego samego izotopu jednego pierwiastka nie można wyróżniać, jeżeli mają takie same otoczenie w cząsteczce związku chem. Na przykład w cząsteczce etanu CH3CH3 równocenne są oba atomy węgla rozpuszczalność.

Czym jest ROZPUSZCZALNOŚĆ znaczenie w Definicje chemia R .

  • Dodano:
  • Autor: