Słownik RUTEN co to znaczy.
Słownik RUTEN. Co znaczy 44, m.at. 101,07u, ekipa ↑ żelazowców. Odkryty w 1808 r. poprzez J.

Czy przydatne?

Definicja RUTEN

Co to znaczy ruten: znak Ru, (z łaciny Ruthenium), pierwiastek chem., metal, Z = 44, m.at. 101,07u, ekipa ↑ żelazowców. Odkryty w 1808 r. poprzez J. Śniadeckiego (odkrycie niepotwierdzone z niewiadomych przyczyn poprzez Akademię Paryską). K. Klaus, uznawany za odkrywcę, dostał metal w 1844 r. W przyrodzie r. występuje: w stanie rodzimym, towarzyszy platynie, a również w formie minerału laurytu; zawartość w skorupie ziemskiej: 5·10-7% mas. R. jest szarobiały z połyskiem, bardzo twardy, kruchy; t.t. 2330°C, t.w. 4150°C, gęstość 12,3g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów r. 4d75s1; w związkach występuje na stopniach utlenienia od -II do VIII, niezależnie od -I; najtrwalszy stopień utlenienia: IV. Pierwiastek niewiele czynny chemicznie. W podwyższonej temp. reaguje z tlenem (powstaje RuO2), fluorem, chlorem i siarką. Silnie rozdrobniony jest piroforyczny. R. jest odporny na działanie kwasów; roztwarza się na gorąco w stężonym kwasie chlorowodorowym wobec tlenu ; stapiany z wodorotlenkami litowców w obecności utleniaczy przechodzi w ruteniany(VI) RuO42-. R. pochłania tlen, azot i wodór. Związki Ru(VIII) są utleniaczami. R. tworzy tlenki: Ru2O3, RuO2, RuO3 i RuO4; związki te mają właściwości kwasowe. Użytkowany jako bonus do stopów, podnosząc ich twardość i odporność na korozję (używanych na przykład do produkcji końcówek wiecznych piór), jako katalizator reakcji chem. Związki r. znalazły wykorzystanie do barwienia porcelany. Metaliczny r. otrzymuje się w trakcie przeróbki osmoirydu. Związki r. RuO4, RuO2 są silnie toksyczne

Definicja REPELENTY:
Co to jest ↑ feromony ruten.
Definicja REAKCJE WIELOETAPOWE:
Co to jest reakcje wieloetapowe, gdzie na przykład z substratu A powstają jednocześnie produkty B i C, ze stałymi szybkości kB i kC ruten.
Definicja Rb:
Co to jest znak ↑ rubidu ruten.
Definicja REAKCJA ESTRYFIKACJI:
Co to jest ↑ estryfikacja ruten.

Czym jest RUTEN znaczenie w Definicje chemia R .

  • Dodano:
  • Autor: