Słownik RUTHERFORD co to znaczy.
Słownik RUTHERFORD. Co znaczy Z = 104, m.at. 261,11u, ekipa ↑ tytanowców. Otrzymany sztucznie w.

Czy przydatne?

Definicja RUTHERFORD

Co to znaczy rutherford: znak Rf, (z łaciny Rutherfordium), pierwiastek chem., metal, Z = 104, m.at. 261,11u, ekipa ↑ tytanowców. Otrzymany sztucznie w 1964 r. poprzez G.N. Flerowa i współpracowników (izotop 260Rf; w rezultacie bombardowania izotopu plutonu 242Pu jądrami neonu 22Ne) i w 1969 r. poprzez A. Ghiorso i współpracowników (izotop 257Rf; w rezultacie bombardowania izotopu kalifornu 249Cf jądrami węgla 12C i 13C). R. jest pierwiastkiem promieniotwórczym; w najwyższym stopniu rozpowszechniony izotop 261Rf (τ1/2 = 65s), najdłużej żyjący izotop 263Rf (τ1/2 = 10 min). W przyrodzie nie występuje. R. jest najprawdopodobniej szarym albo srebrzystobiałym ciałem stałym; szacunkowe wartości t.t. 2100°C, t.w. 5500°C i gęstości 23g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów r. 6d27s2; w związkach występuje na IV stopniu utlenienia; tworzy lotny RfCl4. (dawna nazwa pierwiastka: Kurczatow, Ku)

Definicja ROPA NAFTOWA:
Co to jest 30÷80%; ↑ alkany), ↑ cykloalkanów, ↑ węglowodorów aromatycznych i niewielkich ilości związków org. zawierających tlen, azot i siarkę. R.n. jest bardzo złożoną mieszaniną, a liczba związków chem. w rutherford.
Definicja ROZDZIELACZ:
Co to jest laboratoryjne, służy do rozdzielania cieczy nie mieszających się ze sobą, na przykład wody i benzenu, złożona jest z komory przeważnie o kształcie odwróconej kropli, zakończonej u góry otworem do rutherford.
Definicja REAKCJE REDOKS:
Co to jest ↑ reakcja utleniania i redukcji rutherford.
Definicja Rh:
Co to jest znak ↑ rodu rutherford.

Czym jest RUTHERFORD znaczenie w Definicje chemia R .

  • Dodano:
  • Autor: