Słownik RYBOZA co to znaczy.
Słownik RYBOZA. Co znaczy cukrów, których łańcuchy składają się z pięciu atomów węgla, a jeden z.

Czy przydatne?

Definicja RYBOZA

Co to znaczy ryboza: ściślej D-ryboza cukier prosty z gatunku aldopentoz (a więc cukrów, których łańcuchy składają się z pięciu atomów węgla, a jeden z nich wchodzi w skład ekipy aldehydowej). Białe, ↑ higroskopijne kryształy o t.t. 87°C, dobrze rozp. w wodzie, słabo w etanolu, nierozp. w eterze. Występuje w ↑ nukleozydach, ↑ nukleotydach i kwasach nukleinowych (↑ kwasy nukleinowe, ↑ RNA), przybierając w ich cząsteczkach formę ↑ furanozy

Definicja RESUBLIMACJA:
Co to jest przemiana fazowa, w trakcie której etap stała przechodzi w fazę gazową z pominięciem etapy ciekłej; przemiana odwrotna do ↑ sublimacji ryboza.
Definicja ROZPUSZCZALNOŚĆ GAZÓW W CIECZACH:
Co to jest może się rozpuścić w cieczy w danej temp., podawana zazwyczaj w dm3 gazu na 1dm3 cieczy. R.g.w.c. rośnie ze wzrostem ciśnienia gazu nad cieczą, a maleje ze wzrostem temp. Gazy, które mogą reagować z ryboza.
Definicja REAKCJA SANDMEYERA:
Co to jest sposób otrzymywania chlorowcopochodnych i nitryli aromatycznych wykorzystująca reakcję soli diazoniowych z solami miedzi(I), np ryboza.
Definicja ROZPUSZCZALNIKI NIEWODNE:
Co to jest inne niż woda, pozbawione wody; należą do nich między innymi ciekły ↑amoniak, ciekły ditlenek siarki (↑siarka) i ↑rozpuszczalniki organiczne. Wykorzystywanie r.n. jest konieczne w razie, gdy ryboza.

Czym jest RYBOZA znaczenie w Definicje chemia R .

  • Dodano:
  • Autor: