RZĄD WIĄZANIA co to znaczy
Słownik RZĄD WIĄZANIA. Co znaczy chemicznego, obliczany poprzez odjęcie liczby elektronów.

Czy przydatne?

Definicja RZĄD WIĄZANIA

Co to znaczy rząd wiązania: wyznacznik informujący o sile wiązania w cząsteczce związku chemicznego, obliczany poprzez odjęcie liczby elektronów antywiążących od sumy ↑ elektronów wiążących i podzielenie różnicy poprzez 2 (dla rz.w. cząsteczki dwuatomowej) albo poprzez podwojoną liczbę ligandów (dla rz.w. w cząsteczce związku kompleksowego (↑ związek kompleksowy; ↑ ligandy)). W pierwszym przypadku rz.w. odpowiada liczbowo krotności wiązania (tzn. informuje, czy wiązanie jest pojedyncze, podwójne czy potrójne), z kolei w drugim przypadku rz.w. informuje o średniej sile wiązań w cząsteczce. Wartość rz.w. może się wyrażać liczbą ułamkową, na przykład w jonie ponadtlenkowym (↑ ponadtlenki) wynosi 1/2 (wiązanie tj. słabsze od zwykłego wiązania pojedynczego). Niekorzystny rz.w. jest niemożliwy, a równy zero znaczy, iż dana cząsteczka nie istnieje (brak wiązań)

Czym jest RZĄD WIĄZANIA znaczenie w Definicje chemia R .