Słownik SĄCZENIE co to znaczy.
Słownik SĄCZENIE. Co znaczy substancji stałej od cieczy opierające na przepuszczaniu mieszaniny.

Czy przydatne?

Definicja SĄCZENIE

Co to znaczy sączenie: sposób rozdzielania mieszanin niejednorodnych; oddzielanie substancji stałej od cieczy opierające na przepuszczaniu mieszaniny poprzez materiał porowaty, który przepuszcza ciecz, a zatrzymuje substancję stałą. W laboratoriach mieszaninę przepuszcza się poprzez lejki wyposażone w sączki; ciecz (przesącz) przedostaje się poprzez pory sączka do odbieralnika, zaś ciało stałe (osad) pozostaje na sączku. Jako materiał porowaty stosuje się przeważnie sączki bibułowe, filtry szklane, azbestowe itp

Definicja SKORUPA ZIEMSKA:
Co to jest zewnętrzna) warstwy Ziemi zwanej płaszczem; sięga przeciętnie na głębokość 50 km od powierzchni Ziemi. Złożona jest z dwóch warstw różniących się składem chemicznym: simy (warstwy dolnej; zbudowanej sączenie.
Definicja SIŁY VAN DER WAALSA:
Co to jest ↑ oddziaływania van der Waalsa sączenie.
Definicja SKŁAD MASOWY:
Co to jest ↑ skład chemiczny sączenie.
Definicja ŚNIADECKI JĘDRZEJ:
Co to jest 1768-1838) chemik pol., doktor, biolog i filozof. Prof. Uniwersytetu Wileńskiego, artysta pol. słownictwa chem., autor pierwszego pol. podręcznika chemii sączenie.

Czym jest SĄCZENIE znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: