Słownik SADZA co to znaczy.
Słownik SADZA. Co znaczy składająca się gł. z drobnokrystalicznego ↑ grafitu. Powstaje w czasie.

Czy przydatne?

Definicja SADZA

Co to znaczy sadza: czarnego koloru bezpostaciowa "odmiana" węgla, w istocie składająca się gł. z drobnokrystalicznego ↑ grafitu. Powstaje w czasie spalania gazowych związków org. przy niedostatecznym dostępie powietrza, wskutek wydzielania się, zawartego w świecącym płomieniu, węgla na zimniejszej powierzchni; sama może spalać się gwałtownie, a niekiedy nawet wybuchowo. S. jest użytkowana jako czarny barwnik i wypełniacz do ↑ kauczuku

Definicja STAN UKŁADU:
Co to jest szereg informacji charakteryzujących układ, takich jak: ciśnienie, temp., objętość, liczba moli składników, liczba faz, stężenia składników w każdej z faz układu itp sadza.
Definicja STRUKTURA TRZECIORZĘDOWA BIAŁKA:
Co to jest łańcucha peptydowego wynikająca z jego zwijania się z wyjątkiem budowy drugorzędowej, stabilizowana poprzez oddziaływania pomiędzy łańcuchami bocznymi aminokwasów, działają dielektryczne (-COO- i sadza.
Definicja SKŁAD CHEMICZNY:
Co to jest pierwiastki i związki chem. tworzą daną mieszaninę albo związek (skład jakościowy) i w jakich ilościach występują w tej mieszaninie albo związku (skład ilościowy). Badaniem składu ilościowego i sadza.
Definicja STAŁA RYDBERGA:
Co to jest fizyczny występujący we wzorach opisujących serie widmowe i poziomy energetyczne w atomie, przy założeniu nieskończonej masy jądra równa gdzie m i e to adekwatnie masa i ładunek elektronu, c sadza.

Czym jest SADZA znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: