Słownik SAMAR co to znaczy.
Słownik SAMAR. Co znaczy Z = 62, m.at. 150,36u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1879 r. poprzez P.E.

Czy przydatne?

Definicja SAMAR

Co to znaczy samar: znak Sm, (z łaciny Samariumium), pierwiastek chem., metal, Z = 62, m.at. 150,36u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1879 r. poprzez P.E. Lecoq de Boisbaudrana. W przyrodzie występuje w minerałach, takich jak: samarskit, monacyt, bastensyt, ceryt; zawartość w skorupie ziemskiej: 6·10-4% mas. Występuje w dwóch odmianach alotropowych (↑ alotropia pierwiastków). Jest żółtawoszary, błyszczący, twardy i kruchy; t.t. 1072°C, t.w. 1800°C, gęstość 7,52g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów s. 4f66s2; w związkach występuje na II i III stopniu utlenienia (jon Sm3+ w roztworach wodnych jest żółty). S. jest czynny chem.; na powietrzu matowieje w konsekwencji utleniania do tlenku Sm2O3; znany jest również tlenek SmO. W podwyższonej temp. reaguje z fluorowcami, azotem, węglem i siarką; rozkłada wodę ; roztwarza się w kwasach wypierając z nich wodór. Jony Sm2+ są mocnymi reduktorami i w roztworze wodnym są utleniane poprzez jon H3O+. S. bardzo silnie pochłania neutrony - wykonuje się z niego pręty sterujące i osłony przeciw neutronom. Jest składnikiem stopów do odsiarczania i odtleniania stopionych metali, a jego tlenek stosuje się do barwienia szkła i ceramiki i jako katalizator syntez chem. Otrzymywany poprzez elektrolizę stopionego SmCl3 i jego redukcję magnezem albo wapniem

Definicja SIAL:
Co to jest ↑ skorupa ziemska samar.
Definicja STYMULANTY:
Co to jest substancje, na przykład ↑ amfetamina, ↑ kokaina, które powodują stany euforii samar.
Definicja SZKŁO OPTYCZNE:
Co to jest szkła, użytkowane do wyrobu przyrządów optycznych i naczyń ozdobnych. Sz.o. są jednorodne i bezb. w całej masie; o w miarę niskich temp. mięknięcia; dużej gęstości 3,5÷5g·cm-3 (w razie zawartości samar.
Definicja STAN SKUPIENIA:
Co to jest materii, postać, w jakiej występuje dana substancja (zazwyczaj odnosząc się do ↑ warunków normalnych albo standardowych (↑ warunki standardowe)). W przyrodzie występują cztery fundamentalne stany samar.

Czym jest SAMAR znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: