Słownik SEABORG co to znaczy.
Słownik SEABORG. Co znaczy 106, m.at. 263,12u, ekipa ↑ chromowców. Otrzymany sztucznie w 1974 r.

Czy przydatne?

Definicja SEABORG

Co to znaczy seaborg: znak Sg, (z łaciny Seaborgium), pierwiastek chem., metal, Z = 106, m.at. 263,12u, ekipa ↑ chromowców. Otrzymany sztucznie w 1974 r. poprzez A. Ghiorso i współpracowników (izotop 263Sg; w rezultacie bombardowania izotopu kalifornu 249Cf jądrami tlenu 18O). Pierwiastek promieniotwórczy; w najwyższym stopniu rozpowszechniony izotop 263Sg (τ1/2 = 0,8s), najdłużej żyjący izotop 266Sg (τ1/2 = 21s). W przyrodzie nie występuje. W temp. pokojowej s. jest najprawdopodobniej szarym albo srebrzystobiałym ciałem stałym; szacunkowa gęstość 35g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów s. 6d47s2; najprawdopodobniej najtrwalszy stopień utlenienia VI

Definicja STĘŻENIE ROZTWORU:
Co to jest ilościowe ustalenie danej substancji rozpuszczonej w określonej ilości rozpuszczalnika albo roztworu. Stężenie możemy podawać w różny sposób, najłatwiej jako ↑ stężenie procentowe seaborg.
Definicja SYMBOL CHEMICZNY PIERWIASTKA:
Co to jest skrót, pochodzi od łacińskiej nazwy pierwiastka chem. Symbolem jest pierwsza litera z nazwy albo (w razie wieloliterowych symboli) pierwsza i następne (jedna albo dwie) litery nazwy. Symbole seaborg.
Definicja SKŁAD JAKOŚCIOWY:
Co to jest ↑ skład chemiczny seaborg.
Definicja STYREN:
Co to jest CH=CH2. Ciekła substancja (t.w. 146°C), nierozp. w wodzie, rozp. w alkoholu etylowym i w benzenie. Otrzymywany z etylobenzenu w rezultacie reakcji odwodornienia albo z chloroetylobenzenu w rezultacie seaborg.

Czym jest SEABORG znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: