Słownik SELEN co to znaczy.
Słownik SELEN. Co znaczy Z = 34, m.at. 78,96u, ekipa ↑ tlenowców. Odkryty w 1817 r. poprzez J.J.

Czy przydatne?

Definicja SELEN

Co to znaczy selen: znak Se, (z łaciny Selenium), pierwiastek chem., półmetal, Z = 34, m.at. 78,96u, ekipa ↑ tlenowców. Odkryty w 1817 r. poprzez J.J. Berzeliusa. W przyrodzie występuje w formie minerałów, takich jak: bercelianit, naumanit, chalkomenit, klaustalit, tumanit; towarzyszy minerałom siarki; zawartość w skorupie ziemskiej: 5 10-6% mas. S. występuje w kilku odmianach alotropowych (↑ alotropia pierwiastków): czerwonej (krystalicznej), szarej (metalicznej) i szklistej. S. czerwony to czerwonobrunatny proszek; rozp. w CS2 (czerwony roztwór); gęstość 4,2g·cm-3, występuje w formie cząsteczek ośmioatomowych, jest odmianą nietrwałą, a ogrzany do 150°C przechodzi w trwalszy selen szary. S. szary to szarosrebrzyste, krystaliczne ciało stałe o metalicznym połysku, półprzewodnik i fotoprzewodnik (przewodnictwo wzrasta gwałtownie w obecności światła); t.t. 217°C, t.w. 685°C, gęstość 4,81g·cm-3, zbudowany jest z długich łańcuchów. Nagłe oziębienie stopionego selenu prowadzi do stworzenia selenu szklistego o barwie od czerwonobrunatnej do szarej i nie przewodzącego prądu; ogrzany do 60°C staje się plastyczny. Stopiony s. jest czarny, a pary żółte. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów s. 4p24p4. W związkach występuje na -II, -I, I, IV i VI stopniu utlenienia; najtrwalsze to: IV i VI. Odporny na działanie powietrza i wody; w podwyższonej temp. spala się w tlenie niebieskim płomieniem (do SeO2), reaguje z fluorowcami (niezależnie od jodu), wodorem (daje H2Se) i różnymi metalami dając selenki. Roztwarza się w kwasach utleniających (na przykład w HNO3 powstaje H2SeO3) i zasadach (powstają seleniany(IV), selenki i woda), . S. i jego tlenki SeO2 i SeO3 mają właściwości kwasowe. Użytkowany do wyrobu fotokomórek i prostowników, do barwienia szkła na czerwono. S. otrzymuje się z pyłów otrzymanych w trakcie prażenia siarczków poprzez redukcję powstałego SeO2 dzięki SO2 albo kierując się KCN i HCl. S. i jego związki są trujące. Stanowi mikroelement; jego niedobór w organizmie człowieka prowadzi do zaburzeń pracy układu odpornościowego, nadmiar uszkadza wątrobę

Definicja ŚREDNIA ARYTMETYCZNA:
Co to jest A - wartość średnia zbioru wartości x1, x2,... , xn obliczana ze wzoru: gdzie: n - liczba składników; xi - wartość x składnika i selen.
Definicja STAŁA RÓWNOWAGI CHEMICZNEJ STĘŻENIOWA:
Co to jest iloczynu stężeń produktów reakcji chem. (w potęgach równych ich współczynnikom stechiometrycznym) do iloczynu stężeń substratów (w odpowiednich potęgach) w stanie równowagi chem. Dla reakcji aA + bB selen.
Definicja SALOL:
Co to jest ↑ kwas salicylowy selen.
Definicja SIŁY VAN DER WAALSA:
Co to jest ↑ oddziaływania van der Waalsa selen.

Czym jest SELEN znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: