Słownik SERIE WIDMOWE co to znaczy.
Słownik SERIE WIDMOWE. Co znaczy emisyjne) odpowiadających falom elektromagnetycznym emitowanym w.

Czy przydatne?

Definicja SERIE WIDMOWE

Co to znaczy serie widmowe: zbiory linii widmowych w widmach atomowych (↑ widmo emisyjne) odpowiadających falom elektromagnetycznym emitowanym w trakcie przejść elektronu z wyższych, dowolnych stanów energetycznych (nII) na niższe (nI), ściśle określone. Dla atomu wodoru zidentyfikowano sześć s.w.; długości fal w każdej serii są określone ↑ wzorem Balmera

Definicja SZKŁA POTASOWO-OŁOWIOWE:
Co to jest szkło zawierające jako gł. składniki: SiO2, K2O i PbO; przykłady: ↑ Flint, ↑ szkło kryształowe; użytkowane do wyrobu ↑ szkła optycznego serie widmowe.
Definicja SKŁAD NIESTECHIOMETRYCZNY:
Co to jest którego nie można wyrazić ustalonym wzorem chem. Relacje liczbowe ilości poszczególnych pierwiastków związku niestechiometrycznego mogą się zamieniać w zależności od warunków otrzymania tego serie widmowe.
Definicja STAŁA FARADAYA:
Co to jest poprzez który należy pomnożyć liczbę moli jonu jednododatniego albo jednoujemnego, by dostać rozmiar ładunku przenoszonego poprzez te jony. S.F. wynosi F = 1faradaj/mol jonu = 96500C·mol-1. Przy serie widmowe.
Definicja STYMULANTY:
Co to jest substancje, na przykład ↑ amfetamina, ↑ kokaina, które powodują stany euforii serie widmowe.

Czym jest SERIE WIDMOWE znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: