Słownik SI co to znaczy.
Słownik SI. Co znaczy międzynarodowy metryczny układ jednostek fundamentalnych i pochodnych i ich.

Czy przydatne?

Definicja SI

Co to znaczy si: (skrót od franc. Systéme International d´Unités), międzynarodowy metryczny układ jednostek fundamentalnych i pochodnych i ich wielokrotności określanych przedrostkami (takimi jak mega-, kilo-, decy-, centy-), uchwalony w 1960 r. i obowiązujący aktualnie w większości państw świata (w Polsce od 1966 r.). Fundamentalnymi jednostkami SI są: metr (długość), kilogram (masa), sekunda (czas), amper (natężenie prądu), kelwin (temp.), mol (liczność materii), kandela (światłość). Jednostki pomocnicze SI to radian (kąt płaski) i steradian (kąt bryłowy), z kolei wszystkie pozostałe jednostki fizyczne są wyprowadzane z fundamentalnych. Por. układ CGS

Definicja SÓL JODOWANA:
Co to jest ↑ sól kuchenna, wzbogacona ze względów zdrowotnych, w związki jodu, gł. KI i NaI si.
Definicja STAUDINGER HERMANN:
Co to jest niem. Od 1912 do 1925 r. prof. Uniwersytetu Technicznego w Zurychu, w dalszym ciągu Uniwersytetu w Freiburgu (do 1956). Prowadził badania ↑ skrobi, ↑ celulozy i ↑ tworzyw sztucznych i wyjaśniał ich si.
Definicja SUBSTANCJA:
Co to jest rodzaj materii o ściśle ustalonych właściwościach fiz. i chem. i określonej masie si.
Definicja SÓL KUCHENNA:
Co to jest ↑ chlorek sodu si.

Czym jest SI znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: