Słownik SIARCZANY co to znaczy.
Słownik SIARCZANY. Co znaczy siarkowym(VI) w niskich temp. Przeważnie pozyskiwane są siarczan.

Czy przydatne?

Definicja SIARCZANY

Co to znaczy siarczany: 1) Estry ↑ alkoholi, powstają w reakcji z ↑ kwasem siarkowym(VI) w niskich temp. Przeważnie pozyskiwane są siarczan dimetylu i siarczan dietylu, użytkowane jako odczynniki wprowadzające ekipy metylowe i etylowe. 2) Siarczany(IV) (wg dawnej nomenklatury siarczyny), sole kwasu siarkowego(IV), zawierające resztę kwasową SO32-. Ich barwa zależy od barwy kationu. Związki trudno rozp. w wodzie (niezależnie od s. potasowców), hydrolizują, po zakwaszeniu wydzielają SO2. Mają właściwości redukujące i w roztworach utleniają się nawet tlenem z powietrza. 3) Siarczany(VI), sole kwasu siarkowego(VI), zawierają resztę kwasową SO42-, o barwie zależnej od rodzaju kationu (↑ siarczan(VI) miedzi(II)). W większości dobrze rozp. w wodzie (wyjątkiem są na przykład ↑ gips CaSO4 i ↑ baryt BaSO4), występują zazwyczaj w formie uwodnionej. Sporo siarczanów ma szerokie wykorzystanie w różnych gałęziach przemysłu - ↑ siarczan(VI) magnezu, ↑ siarczan(VI) sodu

Definicja STRASSMANN FRITZ:
Co to jest ur. 1902) fizykochemik niem., w 1938 r. przeprowadził (razem z O. Hahnem) pierwszą reakcję rozszczepienia ↑ jądra atomowego siarczany.
Definicja SÓL GLAUBERSKA:
Co to jest ↑ siarczan(VI) sodu siarczany.
Definicja STĘŻENIE ROZTWORU:
Co to jest ilościowe ustalenie danej substancji rozpuszczonej w określonej ilości rozpuszczalnika albo roztworu. Stężenie możemy podawać w różny sposób, najłatwiej jako ↑ stężenie procentowe siarczany.
Definicja STAŁA DYSOCJACJI ELEKTROLITYCZNEJ:
Co to jest stała równowagi reakcji dysocjacji. W słabych elektrolitach cząsteczki niezdysocjowane znajdują się w stanie równowagi z produktami dysocjacji, na przykład dla reakcji CH3COOH ⇆ CH3COO- + H+ stała siarczany.

Czym jest SIARCZANY znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: