Słownik SIARCZANY co to znaczy.
Słownik SIARCZANY. Co znaczy siarkowym(VI) w niskich temp. Przeważnie pozyskiwane są siarczan.

Czy przydatne?

Definicja SIARCZANY

Co to znaczy siarczany: 1) Estry ↑ alkoholi, powstają w reakcji z ↑ kwasem siarkowym(VI) w niskich temp. Przeważnie pozyskiwane są siarczan dimetylu i siarczan dietylu, użytkowane jako odczynniki wprowadzające ekipy metylowe i etylowe. 2) Siarczany(IV) (wg dawnej nomenklatury siarczyny), sole kwasu siarkowego(IV), zawierające resztę kwasową SO32-. Ich barwa zależy od barwy kationu. Związki trudno rozp. w wodzie (niezależnie od s. potasowców), hydrolizują, po zakwaszeniu wydzielają SO2. Mają właściwości redukujące i w roztworach utleniają się nawet tlenem z powietrza. 3) Siarczany(VI), sole kwasu siarkowego(VI), zawierają resztę kwasową SO42-, o barwie zależnej od rodzaju kationu (↑ siarczan(VI) miedzi(II)). W większości dobrze rozp. w wodzie (wyjątkiem są na przykład ↑ gips CaSO4 i ↑ baryt BaSO4), występują zazwyczaj w formie uwodnionej. Sporo siarczanów ma szerokie wykorzystanie w różnych gałęziach przemysłu - ↑ siarczan(VI) magnezu, ↑ siarczan(VI) sodu

Definicja SKŁAD MASOWY:
Co to jest ↑ skład chemiczny siarczany.
Definicja STANDARDOWA ENTALPIA REAKCJI:
Co to jest zmierzona albo obliczona dla warunków standardowych, a więc z przyjęciem jako stanu wyjściowego układu czystych (nie zmieszanych) substratów, a jako stanu końcowego - czystych (rozdzielonych siarczany.
Definicja SMOG FOTOCHEMICZNY:
Co to jest Angeles - zanieczyszczenie powietrza powstające w silnie zanieczyszczonym powietrzu przy sporym nasłonecznieniu. Gł. składniki s.f. to: CO, NO2, NO, aldehydy, pył węglowy i węglowodory aromatyczne siarczany.
Definicja STRUKTURY REZONANSOWE:
Co to jest ↑ struktury graniczne siarczany.

Czym jest SIARCZANY znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: