Słownik SIARCZEK WĘGLA(IV co to znaczy.
Słownik SIARCZEK WĘGLA(IV). Co znaczy ruchliwa, łatwopalna. Silna trucizna. Zwykle zawiera.

Czy przydatne?

Definicja SIARCZEK WĘGLA(IV)

Co to znaczy siarczek węgla(iv): disiarczek węgla CS2, żółta albo bezb. ciecz, t.w. 46,3°C, ruchliwa, łatwopalna. Silna trucizna. Zwykle zawiera zanieczyszczenia powodujące przykrą woń. Otrzymywany poprzez działanie par siarki na rozżarzony węgiel drzewny. Użytkowany do otrzymywania tetrachlorku węgla CCl4 (↑ tetrachlorometan), jedwabiu wiskozowego, jako rozpuszczalnik między innymi tłuszczów i żywic

Definicja SMOG:
Co to jest mieszanina ↑ dymu i ↑ mgły siarczek węgla(iv).
Definicja SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNEJ:
Co to jest substratów albo produktów reakcji w jednostce czasu; dla układów jednofazowych w formie równania kinetycznego: gdzie: Δcp - wzrost stężenia produktu w okresie Δt; Δcs - ubytek stężenia substratu w siarczek węgla(iv).
Definicja SZKŁO KRZEMIANOWE:
Co to jest termoplastyczna mieszanina chem. stopionych tlenków, gł. krzemu, sodu, wapnia, potasu i innych pierwiastków; w zależności od składu rozróżnia się: ↑ szkła sodowo-wapniowe, ↑ szkła potasowo-wapniowe siarczek węgla(iv).
Definicja Si:
Co to jest znak ↑ krzemu siarczek węgla(iv).

Czym jest SIARCZEK WĘGLA(IV znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: