Słownik SIECIOWANIE co to znaczy.
Słownik SIECIOWANIE. Co znaczy łańcuchowymi polimerami o dużej masie cząsteczkowej, zazwyczaj.

Czy przydatne?

Definicja SIECIOWANIE

Co to znaczy sieciowanie: mechanizm tworzenia się dodatkowych wiązań między łańcuchowymi polimerami o dużej masie cząsteczkowej, zazwyczaj zawierającymi ugrupowania -CH2-CH2- albo -CH2-CHX- (X = OH, halogen), takimi jak polietylen czy polistyren. S. przebiega pod wpływem zewnętrznych czynników fizykochem., na przykład promieniowania jonizującego albo ultrafioletowego i prowadzi do stworzenia struktur o większej odporności na temp. i działanie rozpuszczalników

Definicja STAŁA DYSOCJACJI ELEKTROLITYCZNEJ:
Co to jest stała równowagi reakcji dysocjacji. W słabych elektrolitach cząsteczki niezdysocjowane znajdują się w stanie równowagi z produktami dysocjacji, na przykład dla reakcji CH3COOH ⇆ CH3COO- + H+ stała sieciowanie.
Definicja SUBSTANCJA POWIERZCHNIOWO CZYNNA:
Co to jest zmniejszająca napięcie powierzchniowe cieczy, ma właściwości zwilżające, emulgujące i pieniące, użytkowana w celu otrzymania trwałej emulsji. Na przykład wytrząsanie benzenu z wodą skutkuje sieciowanie.
Definicja SZEREG NAPIĘCIOWY ELEKTROD METALICZNYCH I NIEMETALICZNYCH:
Co to jest metali i niemetali ułożonych w kolejności wzrastania potencjałów standardowych tworzonych poprzez nie elektrod. Szereg podaje potencjały (↑ potencjał półogniwa) zmierzone względem standardowej sieciowanie.
Definicja STRUKTURA TRZECIORZĘDOWA BIAŁKA:
Co to jest łańcucha peptydowego wynikająca z jego zwijania się z wyjątkiem budowy drugorzędowej, stabilizowana poprzez oddziaływania pomiędzy łańcuchami bocznymi aminokwasów, działają dielektryczne (-COO- i sieciowanie.

Czym jest SIECIOWANIE znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: