SIECIOWANIE co to znaczy
Słownik SIECIOWANIE. Co znaczy łańcuchowymi polimerami o dużej masie cząsteczkowej, zazwyczaj.

Czy przydatne?

Definicja SIECIOWANIE

Co to znaczy sieciowanie: mechanizm tworzenia się dodatkowych wiązań między łańcuchowymi polimerami o dużej masie cząsteczkowej, zazwyczaj zawierającymi ugrupowania -CH2-CH2- albo -CH2-CHX- (X = OH, halogen), takimi jak polietylen czy polistyren. S. przebiega pod wpływem zewnętrznych czynników fizykochem., na przykład promieniowania jonizującego albo ultrafioletowego i prowadzi do stworzenia struktur o większej odporności na temp. i działanie rozpuszczalników

Czym jest SIECIOWANIE znaczenie w Definicje chemia S .