SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA co to znaczy
Słownik SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA OGNIWA (SEM). Co znaczy otwartego (w chwili, gdy poprzez ogniwo nie.

Czy przydatne?

Definicja SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA OGNIWA (SEM)

Co to znaczy siła elektromotoryczna ogniwa (sem): różnica potencjałów elektrycznych elektrod ↑ ogniwa otwartego (w chwili, gdy poprzez ogniwo nie płynie prąd elektryczny). SEM ogniwa zależy od natężenia prądu płynącego poprzez ogniwo i rodzajów elektrod. SEM można wyznaczyć przy wykorzystaniu wzoru Nernsta: SEM = [Potencjał elektrody redukującej] - [Potencjał elektrody utleniającej] Dla ogniwa Daniella wzór będzie miał postać: Siła elektromotoryczna może być przeliczona na energię E = -n·F·SEM, gdzie: E - energia (wyrażona w J), n - liczba elektronów zamienianych w procesie redoks, F - 96500C·mol-1 (stała Faradaya), SEM - siła elektromotoryczna (wyrażona w V). SEM wyznacza się eksperymentalnie z zastosowaniem woltomierza o sporym oporze wewnętrznym (1010÷1011Ω) lub sposobem kompensacyjną Poggendorffa

Czym jest SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA OGNIWA znaczenie w Definicje chemia S .