Słownik SILIKONY co to znaczy.
Słownik SILIKONY. Co znaczy związki niepalne, o bardzo dużej odporności chem., wytrzymałości.

Czy przydatne?

Definicja SILIKONY

Co to znaczy silikony: ekipa wielkocząsteczkowych związków krzemoorganicznych; związki niepalne, o bardzo dużej odporności chem., wytrzymałości mechanicznej i termicznej, dobrych właściwościach smarnych i dielektrycznych. Użytkowane jako smary, oleje, ciecze do wymienników ciepła, do wyrobu klejów, lakierów, kauczuków syntetycznych, węży, środków hydrofobowych do tkanin, skóry, papieru i ochrony budynków (przed wilgocią)

Definicja SIEĆ KRYSTALICZNA:
Co to jest sieć przestrzenna - symetryczny układ punktów w przestrzeni trójwymiarowej obrazujący strukturę kryształu silikony.
Definicja SCHEELE FRIEDRICH WILHELM:
Co to jest szwedzki chemik, samouk, doszedł do swoich odkryć czysto empirycznymi sposobami. Dostał ↑ chlor z HCl i MnO2, odkrył ↑ tlen (z wyjątkiem Priestleya), najprawdopodobniej w 1770 r. wyodrębnił ↑ azot silikony.
Definicja STERNITY:
Co to jest pochodnych arsenu, użytkowanych jako ↑ bojowe środki trujące wywołujące kichanie, kaszel, a w większych stężeniach wymioty. Do sternitów należy między innymi ↑ adamsyt. Działanie jest tak mocne, iż silikony.
Definicja STEREOIZOMERIA:
Co to jest polegającej na różnej budowie geometrycznej cząsteczki, na różnym przestrzennym położeniu jej fragmentów względem siebie. Kolejność atomów w cząsteczce, położenie i rodzaj łączących je wiązań są te silikony.

Czym jest SILIKONY znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: