Słownik SKŁAD NIESTECHIOMETRYCZNY co to znaczy.
Słownik SKŁAD NIESTECHIOMETRYCZNY. Co znaczy wzorem chem. Relacje liczbowe ilości poszczególnych.

Czy przydatne?

Definicja SKŁAD NIESTECHIOMETRYCZNY

Co to znaczy skład niestechiometryczny: skład związku chem., którego nie można wyrazić ustalonym wzorem chem. Relacje liczbowe ilości poszczególnych pierwiastków związku niestechiometrycznego mogą się zamieniać w zależności od warunków otrzymania tego związku, pociągając za sobą występowanie różnych właściwości fizykochem. Związki o s.n. przedstawia się z podaniem przedziału zawartości pierwiastków, na przykład VHn, gdzie 0

Definicja SKALENIE:
Co to jest najwyższym stopniu rozpowszechnionych w skorupie ziemskiej; glinokrzemiany sodu, potasu i wapnia. Do ekipy tej należą między innymi: ↑ albit, ↑ anorytyt i ↑ ortoklaz. Nie wszystkie s. użytkowane są skład niestechiometryczny.
Definicja ŚWIATŁOCZUŁOŚĆ:
Co to jest substancji chemicznej na działanie światła. Pod wpływem światła substancja taka może ulegać różnym reakcjom chemicznym, na przykład rozkładowi (↑ mechanizm fotograficzny); 2) stopień czułości błony skład niestechiometryczny.
Definicja SULFONOWANIE:
Co to jest kwasem siarkowym, prowadzi do zastąpienia jednego z atomów wodoru, połączonych z pierścieniem, ekipą sulfonową -SO3H. Powstałe pochodne mają charakter kwasowy i mogą tworzyć między innymi związki o skład niestechiometryczny.
Definicja SILAN:
Co to jest wzorze SiH4, analog metanu. Otrzymywany w reakcji SiCl4 z tetrahydrydoglinianem litu LiAlH4, w środowisku bezwodnym. Znane są również homologi silanu o wzorze SinHn + 2 (n≤6), a również łańcuchowe skład niestechiometryczny.

Czym jest SKŁAD NIESTECHIOMETRYCZNY znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: