Słownik SKŁAD NIESTECHIOMETRYCZNY co to znaczy.
Słownik SKŁAD NIESTECHIOMETRYCZNY. Co znaczy wzorem chem. Relacje liczbowe ilości poszczególnych.

Czy przydatne?

Definicja SKŁAD NIESTECHIOMETRYCZNY

Co to znaczy skład niestechiometryczny: skład związku chem., którego nie można wyrazić ustalonym wzorem chem. Relacje liczbowe ilości poszczególnych pierwiastków związku niestechiometrycznego mogą się zamieniać w zależności od warunków otrzymania tego związku, pociągając za sobą występowanie różnych właściwości fizykochem. Związki o s.n. przedstawia się z podaniem przedziału zawartości pierwiastków, na przykład VHn, gdzie 0

Definicja SIŁY VAN DER WAALSA:
Co to jest ↑ oddziaływania van der Waalsa skład niestechiometryczny.
Definicja SFERA KOORDYNACJI:
Co to jest jonów albo cząsteczek ↑ ligandów, otaczających atom albo jon metalu, który stanowi ↑ centrum koordynacji w cząsteczce ↑ związku kompleksowego. Ligandy te są powiązane z metalem przy udziale wiązań skład niestechiometryczny.
Definicja SYDERYT:
Co to jest minerał składający się gł. z węglanu żelaza(II), o barwie od żółtej poprzez brunatną i szarą do czarnej. Ruda żelaza używana w hutnictwie skład niestechiometryczny.
Definicja STRONCJANIT:
Co to jest minerał, SrCO3, bezb. albo żółtawy, przezroczysty; użytkowany do otrzymywania strontu skład niestechiometryczny.

Czym jest SKŁAD NIESTECHIOMETRYCZNY znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: