Słownik SMOG FOTOCHEMICZNY co to znaczy.
Słownik SMOG FOTOCHEMICZNY. Co znaczy powstające w silnie zanieczyszczonym powietrzu przy sporym.

Czy przydatne?

Definicja SMOG FOTOCHEMICZNY

Co to znaczy smog fotochemiczny: smog typu Los Angeles - zanieczyszczenie powietrza powstające w silnie zanieczyszczonym powietrzu przy sporym nasłonecznieniu. Gł. składniki s.f. to: CO, NO2, NO, aldehydy, pył węglowy i węglowodory aromatyczne, alkeny, org. związki nadtlenowe (↑ PAN). S.f. skutkuje dolegliwości roślin, zwierząt i ludzi (symptomy duszności i łzawienia) i niszczenie tworzyw sztucznych

Definicja SYMETRIA KRYSZTAŁU:
Co to jest przestrzeni atomów, jonów albo cząsteczek tworzących kryształ (sieć przestrzenna kryształu) albo symetria zewnętrznej formy kryształu (na przykład kryształ rombowy, sześcienny, oktaedryczny). Por smog fotochemiczny.
Definicja SKŁAD IZOTOPOWY:
Co to jest procentowa poszczególnych ↑ izotopów w próbce danego pierwiastka chem., na przykład: ↑ wodór H (99,9844%), ↑ deuter D (0,0155%), ↑ tryt T lub węgiel 12C (98,9%) i 13C (1,1%). Pierwiastki chem. w smog fotochemiczny.
Definicja SENSYBILIZATOR:
Co to jest substancja, której cząsteczki pochłaniają promieniowanie elektromagnetyczne i umożliwiają w ten sposób przebieg reakcji chem. innej substancji nie ulegającej bezpośrednio działaniu promieniowania smog fotochemiczny.
Definicja SEDYMENTACJA:
Co to jest smog fotochemiczny.

Czym jest SMOG FOTOCHEMICZNY znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: