Słownik SÓD co to znaczy.
Słownik SÓD. Co znaczy 11, m.at. 22,989768u, ekipa ↑ litowców. Odkryty poprzez H.Davy´ego w 1807 r.

Czy przydatne?

Definicja SÓD

Co to znaczy sód: znak Na, (z łaciny Natrium), pierwiastek chem., metal, Z = 11, m.at. 22,989768u, ekipa ↑ litowców. Odkryty poprzez H.Davy´ego w 1807 r. W przyrodzie występuje w formie minerałów, takich jak: halit, mirabilit, tenardyt, saletra chilijska (sodowa), boraks, soda, kriolit, albit, anortoklaz; zawartość w skorupie ziemskiej: 2,3%mas., zawartość w organizmie człowieka: 0,15%. Sód występuje w formie dwóch odmian alotropowych (↑ alotropia pierwiastków); jest srebrzystobiały z połyskiem na przekroju, miękki; t.t. 97,8°C, t.w. 883°C, gęstość 0,97g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów s. 3s1; w związkach występuje na I stopniu utlenienia (jon Na+ jest bezb.). Pierwiastkek bardzo reaktywny; na powietrzu spala się do nadtlenku Na2O2 i niewielkich ilości Na2O. Rozkłada wodę ; gwałtownie roztwarza się w kwasach i alkoholach wypierając z nich wodór. Gwałtownie reaguje z fluorowcami, wodorem, fosforem, siarką i amoniakiem (dając amidek sodu NaNH2 i H2). Rozp. w ciekłym amoniaku, daje roztwór o bardzo wysokim przewodnictwie elektrycznym. Metal, tlenek i wodorotlenek mają właściwości zasadowe. Sód barwi płomień na żółtopomarańczowo. Użytkowany jako chłodziwo w reaktorach jądrowych (stop potasu i sodu), do budowy lamp jarzeniowych, do otrzymywania Na2O2 regenerującego powietrze na przykład w łodziach podwodnych; związki (gł. NaCl) stosuje się jako materiały wyjściowe do produkcji wielu fundamentalnych związków chem.: ↑ węglan sodu, ↑ chlor, ↑ kwas chlorowodorowy, ↑ wodorotlenek sodu, do produkcji szkła i sztucznego jedwabiu, jako nawozy mineralne, w medycynie, przemyśle kosmetycznym i papierniczym. Sód otrzymuje się poprzez elektrolizę stopionego NaOH (sposób Castnera) albo elektrolizę stopionego NaCl (sposób Downsa). S. i jego wodorotlenek wywołują mocne poparzenia skóry i błon śluzowych; nie wszystkie sole sodu (NaCN) są silnie trujące. Makroelement

Definicja SMOG FOTOCHEMICZNY:
Co to jest Angeles - zanieczyszczenie powietrza powstające w silnie zanieczyszczonym powietrzu przy sporym nasłonecznieniu. Gł. składniki s.f. to: CO, NO2, NO, aldehydy, pył węglowy i węglowodory aromatyczne sód.
Definicja STRUKTURA TRZECIORZĘDOWA BIAŁKA:
Co to jest łańcucha peptydowego wynikająca z jego zwijania się z wyjątkiem budowy drugorzędowej, stabilizowana poprzez oddziaływania pomiędzy łańcuchami bocznymi aminokwasów, działają dielektryczne (-COO- i sód.
Definicja STRUKTURY REZONANSOWE:
Co to jest ↑ struktury graniczne sód.
Definicja STRATOSFERA:
Co to jest warstwa atmosfery znajdująca się nad ↑ troposferą; sięga do 80 km nad powierzchnię Ziemi. Na wysokości około 25 km występuje największe stężenie ↑ ozonu - tak zwany ↑ warstwa ozonowa sód.

Czym jest SÓD znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: