SOLE WEDŁUG ARRHENIUSA co to znaczy
Słownik SOLE WEDŁUG ARRHENIUSA. Co znaczy i anionów reszt kwasowych. Na przykład KNO3 K+ + NO3.

Czy przydatne?

Definicja SOLE WEDŁUG ARRHENIUSA

Co to znaczy sole według arrheniusa: związki złożone z kationów metali (lub ekipy amonowej NH4+) i anionów reszt kwasowych. Na przykład KNO3 K+ + NO3-, LiBr Li+ + Br-, NaI Na+ + I-, K3[Fe(CN)6] 3K+ + [Fe(CN)6]3-, K4[Fe(CN)6] 4K+ + [Fe(CN)6]4-. Prawie każde sole dobrze dysocjują na jony pod wpływem wody, gdyż już w stanie krystalicznym przewarzająca część z nich ma budowę jonową. W stanie stopionym sole przewodzą prąd elektryczny

Czym jest SOLE WEDŁUG ARRHENIUSA znaczenie w Definicje chemia S .