Słownik SOLE WEDŁUG ARRHENIUSA co to znaczy.
Słownik SOLE WEDŁUG ARRHENIUSA. Co znaczy i anionów reszt kwasowych. Na przykład KNO3 K+ + NO3.

Czy przydatne?

Definicja SOLE WEDŁUG ARRHENIUSA

Co to znaczy sole według arrheniusa: związki złożone z kationów metali (lub ekipy amonowej NH4+) i anionów reszt kwasowych. Na przykład KNO3 K+ + NO3-, LiBr Li+ + Br-, NaI Na+ + I-, K3[Fe(CN)6] 3K+ + [Fe(CN)6]3-, K4[Fe(CN)6] 4K+ + [Fe(CN)6]4-. Prawie każde sole dobrze dysocjują na jony pod wpływem wody, gdyż już w stanie krystalicznym przewarzająca część z nich ma budowę jonową. W stanie stopionym sole przewodzą prąd elektryczny

Definicja SALOL:
Co to jest ↑ kwas salicylowy sole według arrheniusa.
Definicja SOLE:
Co to jest pochodne kwasów (gdzie kwasowe atomy wodoru zostały częściowo albo kompletnie zastąpione jonami metali) i wodorotlenków (gdzie aniony wodorotlenkowe zostały częściowo albo kompletnie zastąpione sole według arrheniusa.
Definicja SÓL WEWNĘTRZNA:
Co to jest dwufunkcyjnego, zawierającego grupę o charakterze kwasowym (na przykład -COOH, -SO3H) i grupę o charakterze zasadowym (na przykład -NH2, -NH-), utworzona w rezultacie zobojętnienia jednej ekipy sole według arrheniusa.
Definicja STĘŻENIE MOLOWE:
Co to jest molarne) - relacja liczności materii (n) substancji rozpuszczonej do obj. roztworu (vr): S.m. znaczy liczbę moli substancji rozpuszczonej w 1 dm3 roztworu. W SI wymiarem s.m. jest mol·m-3, jednak w sole według arrheniusa.

Czym jest SOLE WEDŁUG ARRHENIUSA znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: