Słownik SOLE WEDŁUG ARRHENIUSA co to znaczy.
Słownik SOLE WEDŁUG ARRHENIUSA. Co znaczy i anionów reszt kwasowych. Na przykład KNO3 K+ + NO3.

Czy przydatne?

Definicja SOLE WEDŁUG ARRHENIUSA

Co to znaczy sole według arrheniusa: związki złożone z kationów metali (lub ekipy amonowej NH4+) i anionów reszt kwasowych. Na przykład KNO3 K+ + NO3-, LiBr Li+ + Br-, NaI Na+ + I-, K3[Fe(CN)6] 3K+ + [Fe(CN)6]3-, K4[Fe(CN)6] 4K+ + [Fe(CN)6]4-. Prawie każde sole dobrze dysocjują na jony pod wpływem wody, gdyż już w stanie krystalicznym przewarzająca część z nich ma budowę jonową. W stanie stopionym sole przewodzą prąd elektryczny

Definicja SADZA:
Co to jest bezpostaciowa odmiana węgla, w istocie składająca się gł. z drobnokrystalicznego ↑ grafitu. Powstaje w czasie spalania gazowych związków org. przy niedostatecznym dostępie powietrza, wskutek sole według arrheniusa.
Definicja SMOG KWAŚNY:
Co to jest zanieczyszczenie powietrza powstające przy sporym nasłonecznieniu w silnie zanieczyszczonym, wilgotnym powietrzu. Gł. składniki s.k. to: SO2, CO2 i pył węglowy. S.k. skutkuje dolegliwości roślin sole według arrheniusa.
Definicja SZKŁO WODNE:
Co to jest wodne metakrzemianów sodu (szkło sodowe) albo potasu (szkło potasowe), zawiera nadmiar tlenku krzemu(IV) i dodatkowo wodorotlenek sodu, który zapobiega hydrolizie. S.w. jest bezb., gęstą cieczą sole według arrheniusa.
Definicja SZKŁO ŻARÓWKOWE:
Co to jest ↑ szkło sodowo-potasowo-wapniowe; przykładowy skład: SiO2 - 72,2%, Al2O3 - 1,2%, Na2O - 15,4%, K2O - 2,0%, CaO - 5,3%, MgO - 3,7%. Użytkowane do wyrobu baloników żarówek sole według arrheniusa.

Czym jest SOLE WEDŁUG ARRHENIUSA znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: