Słownik SOLWOLIZA co to znaczy.
Słownik SOLWOLIZA. Co znaczy rozpuszczalnika; w przemianie tej biorą udział cząsteczki.

Czy przydatne?

Definicja SOLWOLIZA

Co to znaczy solwoliza: rozkład związku chem. w roztworze pod wpływem rozpuszczalnika; w przemianie tej biorą udział cząsteczki rozpuszczalnika. W razie, gdy rozpuszczalnikiem jest woda, mechanizm ten nazywa się ↑ hydrolizą

Definicja SĄCZENIE:
Co to jest mieszanin niejednorodnych; oddzielanie substancji stałej od cieczy opierające na przepuszczaniu mieszaniny poprzez materiał porowaty, który przepuszcza ciecz, a zatrzymuje substancję stałą. W solwoliza.
Definicja ŚRODEK SYMETRII:
Co to jest ↑ przedmioty symetrii solwoliza.
Definicja SILIKONY:
Co to jest wielkocząsteczkowych związków krzemoorganicznych; związki niepalne, o bardzo dużej odporności chem., wytrzymałości mechanicznej i termicznej, dobrych właściwościach smarnych i dielektrycznych solwoliza.
Definicja SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNEJ:
Co to jest substratów albo produktów reakcji w jednostce czasu; dla układów jednofazowych w formie równania kinetycznego: gdzie: Δcp - wzrost stężenia produktu w okresie Δt; Δcs - ubytek stężenia substratu w solwoliza.

Czym jest SOLWOLIZA znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: