Słownik SPEKTROSKOPIA co to znaczy.
Słownik SPEKTROSKOPIA. Co znaczy chemii, zajmujący się badaniem widm emisyjnych i absorpcyjnych (↑.

Czy przydatne?

Definicja SPEKTROSKOPIA

Co to znaczy spektroskopia: dział nauk przyrodniczych leżący na pograniczu fizyki i chemii, zajmujący się badaniem widm emisyjnych i absorpcyjnych (↑ widmo promieniowania) w celu zidentyfikowania substancji i określania ich składu i budowy. S. reguluje się w zależności od badanych poprzez nią widm na emisyjną i absorpcyjną albo w zależności od zakresu długości używanego promieniowania na spektroskopię w podczerwieni, świetle widzialnym, ultrafiolecie, rentgenowską itd

Definicja SFALERYT:
Co to jest minerał, ZnS (krystalizuje w układzie regularnym), gł. ruda cynku. Użytkowana do otrzymywania cynku i produkcji białej farby (↑ biel cynkowa spektroskopia.
Definicja SYNTEZA GRIGNARDA:
Co to jest otrzymywanie ↑ związków Grignarda i ich reakcje z innymi związkami chem spektroskopia.
Definicja SZKŁA SODOWO-POTASOWO-WAPNIOWE:
Co to jest jako gł. składniki: SiO2, Na2O, K2O i CaO; użytkowane do wyrobu ↑ szkła laboratoryjnego cechuje się mniejszą odpornością chem. od ↑ szkieł potasowo-wapniowych; przykłady: ↑ szkło żarówkowe, ↑ szkło spektroskopia.
Definicja STAN RÓWNOWAGI CHEMICZNEJ:
Co to jest gdzie nastąpiło zrównanie szybkości dwu stale biegnących, przeciwnych reakcji chem.: jednej biegnącej od substratów do produktów i drugiej - od produktów do substratów. W s.r.ch. nie zmieniają się spektroskopia.

Czym jest SPEKTROSKOPIA znaczenie w Definicje chemia S .

  • Dodano:
  • Autor: